Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

21. nov - Aktiivõppepäev
30. nov - Advendieelne perepäev


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Oktoobrikuu tegija 17.11
Sel aastal tulevad jõulud teisiti 17.11
November 2018 17.11
 
Viimased pildialbumid
Isadepäeva kontsert 8. no...
Rebaste ristimise nädal 8...
11. klassi äriideede esit...
Tallinna Nobenäpp 3. mail...
Võistlusmäng Autobahn 16...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.11 – Lisann Aljaste
22.11 – Malle Trus
27.11 – Marilis Kirotar
02.12 – Kristi Toomra
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus


Foxacademy

Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Inimesed » Tugiteenused

Tutvu meie kooli huviringidega siin...

Tugiteenused

 

Maire Kasser
sotsiaalpedagoog
Maire.Kasser@kuristiku.ee
Tiia Tarm
psühholoog
Tiia.Tarm@kuristiku.ee
Liis Tisler
I kooliastme tugitöötaja, nõustaja-psühholoog ja HEV koordinaator
Liis.Tisler@kuristiku.ee
Triin Tibar
huvijuht
Triin.Tibar@kuristiku.ee
 Kooli tervishoiu teenused
Riina Raaga 
Õpiabi õpetaja 
Riina.Raaga@kuristiku.ee
HEV õpilase õppe koordineerija

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija on Liis Tisler, Liis.Tisler@kuristiku.ee.
HEV koordineerija ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel.

Õpiabiõpetajad

Õpiabiõpetajate ülesandeks on õpetada ajutise ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega põhikooli õpilasi, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Abiõpet pakutakse põhiainetes eesti keeles (Riina Raaga) ja matemaatikast (Andres-Aare Tooming, Valentina Tsirihhova, Annela Valdi, Anette Puusemp). Lisaks LOV poolt rahastatud  matemaatika lõpueksamiteks täiendav õpe, kus saavad osaleda õpilased kogu Lasnamäelt eelneva registreerimise alusel ja õppetöö toimub tasuta, õpetajad Valentina Tsirihhova ja Annela Valdi.

Lisaks töötab pikapäevarühma õpetajana ja õpiabi õpetajana I kooliastmes Gea Pulst.

Eripedagoog

Eripedagoog Eva-Leena Pae vastuvõtu aeg on eelneval kokkuleppel.

E-post: Eva-Leena.Pae@kuristiku.ee 

Eripedagoogi ülesandeks on:

 

  •  õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste väljselgitamine;
  •  õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel;
  •  õpiabirühma –või individuaaltundide ettevalmistamie ja läbiviimine õppeasutuses.

 

Psühholoog

Tiia Tarm
Tiia.Tarm@kuristiku.ee
Vastuvõtu aeg eelneval kokkuleppel.

Psühholoogi tööülesanded on järgmised:
1. Õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline nõustamine, juhindudes lapse heaolust ning tagades lapsele psühholoogilise turvatunde ja kaitstuse.

2. Õpilaste nõustamine individuaalselt, abistades neid valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu, suhtlemisprobleemide ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste arendamisel.

3. Koostöö arendamine teiste haridus- ja meditsiiniasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemidega. Vajadusel õpilaste suunamine teiste eriala spetsialistide juurde abi saamiseks.

4. Koolipsühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine,  temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele.

Sagedased probleemid, millega õpilased jõuavad psühholoogi juurde: suhtlemisprobleemid (nt. suhted vanematega, sõpradega, klassikaaslastega, õpetajatega ),  mõtteviisist ja isiksusest tulenevad probleemid (hirmud, sundmõtted, motivatsioonipuudus, tüdimus, pidev rahuolematus enese ja ümbritsevaga, depressioon jne.), lisaks veel käitumisraskused, kohanemisraskused, agressiivsus, üksindus, tõrjutus, kiusamine, lein ning peres toimuvad protsessid (vanemate lahutus, pinged peres). 

Sotsiaalpedagoog

Sotsiaalpedagoog Maire Kasser vastuvõtu aeg on eelneval kokkuleppel.
E-post: Maire.Kasser@kuristiku.ee

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on sotsiaalsete oskuste õpetamine, arendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Kooli sotsiaalpedagoogi töövaldkonda kuulub:
• Kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise jälgimine;
• Teiste hulgas õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega lastele turvalise õpikeskkonna kujundamine;
• Koolivägivalla juhtumite ennetamine ja lahendamine;
• Laste, vanemate ja õpetajate nõustamine sotsiaalpedagoogilistes küsimustes;
• Koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.

Rahutuba

Kui õpilane tunnis muutub väga rahutuks ja erinevatele töökorraldustele ikkagi ei allu ning segab edasi tundi, saavad õpetajad helistada rahutoa telefonile 6 218 173 ja paluda rahutoa valves oleval õpetajal rahutule õpilasele klassi järgi tulla. 


Seotud lehed:
Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Astumas Tammsaare jälgedes ehk kuidas abituriendid poole päevaga Põhja-Eestile ringi peale tegid

* "Ma usun tegutsemisse!"

* Lahkuv USA suursaadik: "Kõige rohkem jään igatsema eestlasi."

* 8.a ja 8.b hariv vaheajareis PeterburiVaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii