Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  
Tule meie 30. laulu- ja tantsupeole!

Sündmused

Täiendav vastuvõtt 10. klassi
     vabadele kohtadele!
  Katsed toimuvad 29. mail
    kell 15.00.


25. mai kell 18.00 - Kuristiku
     30. laulu- ja tantsupidu

Viimati muudetud
Tulge linnalaagrisse! 25.05
Täiendav vastuvõtt 10. klassi vabadele kohtadele 19.05
Jalgrattaga kooli 17.05
 
Viimased pildialbumid
Kirjanik Indrek Hargla kü...
Nutitund vanematele 5. apr...
Tallinna Nobenäpp 2017 20...
Naistepäev 8. märtsil 20...
Algklasside spordipäev 25...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

 
Õpetajate sünnipäevad
30.05 – Andres-Aare Tooming
02.06 – Tanel Renter
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku
Noorte Kotkaste Tallinna Maleva Ida rühm
Noorte Kotkaste Tallinna Maleva Ida rühm


Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav koolEsileht » Inimesed » Tugiteenused

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

Tugiteenused

 

Mailis Ostra
sotsiaalpedagoog ja huvijuht
Mailis.Ostra@kuristiku.ee
Viia Hang 
haridustehnoloog 
Viia.Hang@kuristiku.ee
Annika Roosimägi
I kooliastme sotsiaalpedagoog
Annika.Roosimagi@kuristiku.ee
Riina Raaga
HEV õpilase õppe koordineerija (logopeed)
Riina.Raaga@kuristiku.ee
 
Triin Tibar (lapsehoolduspuhkusel)
huvijuht
Kristi Pajur (lapsehoolduspuhkusel)
huvijuht

Haridustehnoloog

Haridustehnoloog on töötaja, kes omab õpetaja ja IT-juhi kompetentsi. Haridustehnoloog organiseerib arvutialaseid koolitusi, loob õppetmaterjale ja eelkõige toetab õpetajaid erinevate IKT-alaste tegevuste läbiviimisel.

HEV õpilase õppe koordineerija

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija on Riina Raaga, Riina.Raaga@kuristiku.ee.
HEV koordineerija ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide ja õpetajate vahel.

Konsultatsioon kolmapäeviti kell 16.00 etteteatamisega.

Logopeed

Pedagoogilise kallakuga logoteraapia ehk harjutusravi eesmärgiks on arendada logopeedilist tuge vajavate õpilaste suulist ja kirjalikku kõnet. Logopeed on Riina Raaga, Riina.Raaga@kuristiku.ee.

Õpiabiõpetajad

Õpiabiõpetajate ülesandeks on õpetada ajutise ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega põhikooli õpilasi, kes vaatamata klassi- ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.

Abiõpet pakutakse põhiainetes eesti keelest (Anette Puusemp ja Heli Paju) ja matemaatikast (Andres-Aare Tooming, Valentina Tsirihhova, Kübe Tämmo). Lisaks LOV poolt rahastatud  matemaatika lõpueksamiteks täiendav õpe, kus saavad osaleda õpilased kogu Lasnamäelt eelneva registreerimise alusel ja õppetöö toimub tasuta, õpetajad Valentina Tsirihhova ja Annela Valdi.

Õpetaja abina töötab Nina Boltatch pikapäeva rühmas abina ja õppekäikudel õpilaste saatjana.

Rahutuba

Kui õpilane tunnis muutub väga rahutuks ja erinevatele töökorraldustele ikkagi ei allu ning segab edasi tundi, saavad õpetajad helistada rahutoa telefonile 6 218 173 ja paluda rahutoa valves oleval õpetajal rahutule õpilasele klassi järgi tulla. 

Sotsiaalpedagoog

I kooliastme sotsiaalpedagoog Annika Roosimägi vastuvõtuaeg on eelneval kokkuleppel.
Telefon: 554 8321
E-post: Annika.Roosimagi@kuristiku.ee

II-III kooliastme ja gümnaasiumi sotsiaalpedagoog Mailis Ostra vastuvõtu aeg on eelneval kokkuleppel.

Telefon: 5624 1793
E-mail: Mailis.Ostra@kuristiku.ee

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on sotsiaalsete oskuste õpetamine, arendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Kooli sotsiaalpedagoogi töövaldkonda kuulub:
• Kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise jälgimine;
• Teiste hulgas õpi-, käitumis- ja kohanemisraskustega lastele turvalise õpikeskkonna kujundamine;
• Koolivägivalla juhtumite ennetamine ja lahendamine;
• Laste, vanemate ja õpetajate nõustamine sotsiaalpedagoogilistes küsimustes;
• Koostöö lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega.


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated


Söökla menüü


Spordiedetabel

Võta osa
> Noorte meedialaager Rakveres
> Prantsuse päev 32. Keskkoolis
> Tasuta nutilaager!
> Tasuta klassikalise muusika kontsert!
> Energiasäästuvalgusti konkurss


Vanemad uudised
Kuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii