Sponsorid
 
Avaleht Kollektsiooni registreerimine Reglement Meeskond Kontakt
 

I Kuristiku Moeshow
1.1. Kuristiku Moeshow on Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi igaaastane kooli õpilastele mõeldud konkursi vormis moeetendus.
1.2. Kuristiku Moeshow eesmärgiks on kooli õpilastele eneseteostuse võimaluse andmine ning nende motiveerimine igasuguseks loometööks. Samuti parimate vääriline hindamine.
1.3. Kuristiku Moeshow annab kogemusi korraldavale meeskonnale (eelkõige õpilasomavalitsusele), disaineritele ja modellidele.
1.4. Kuristiku Moeshow 2009 ametlik kodulehekülg asub aadressil www.kuristiku.ee/mood09.

II Osalejad
2.1. Kuristiku Moeshowl võivad esineda 8.-12. klasside õpilased, eraldi vanusekategooriaid ei ole.
2.2. Konkursist osavõtt on avatud kõigile Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilastele, kes vastavad seatud tingimustele.
2.3. Konkursil saavad osaleda ka teiste Eesti koolide parimad kollektsioonid.

III Osalemise tingimused
3.1. Kuristiku Moeshowl osalemine eeldab vähemalt neli erinevat rõivakomplekti.
3.2. Mõlemat rõivakomplekti peavad esitlema vähemalt neli erinevat modelli.
3.3. Rõivakomplektid peavad vastama eetilistele vormidele (aluspesu, läbipaistvad riided on keelatud).
3.4. Kollektsiooni kohta peab esitama videoklipi (maksimaalselt 1:30), hiljemalt nädal enne üritust. Videoklipi temaatika peab olema seotud kollektsiooniga. Videoklipi valmimise tagavad kollektsiooni loojad.
3.5. Kollektsiooni muusika (maksimaalselt 7 minutit) peab samuti olema esitatud vähemalt nädal enne üritust.
3.6. Iga disainer võib konkursil osaleda vaid üks kollektsiooniga.
3.7. Kollektsioonid võivad olla valminud ka grupitööna.
3.8. Etenduse tehnilise poole (nt. dj, lavastus, valgustus jne) tagavad korraldajad (v.a. meik, juuksurid). Osaleja peab hoolitsema kollektsiooni õigeaegse valmimise eest ning võib esitada oma visiooni kollektsiooni lavalise esitamise kohta. Modellid peab iga disainer endale ise hankima;
3.9. Moeshow reklaam jms. tegevus peab olema kokku lepitud Õpilasomavalitsusega ja seda lähtuvalt kehtivast ÕOV reklaamireeglistikust.
3.10. Korraldajad jätavad endale õiguse reglemendi tingimustele mittevastavad tööd eelvoorust diskvalifitseerida.

IV Hindamine
4.1. Kollektsioone hindab vähemalt 5 liikmeline zhürii, kuhu kuuluvad tuntud isikud moe- ja disainimaailmast ning samuti maksimaalselt 2 Kuristiku gümnaasiumis õppivat ja/või töötavat inimest.
4.2. Kuristiku Moeshow võitja on disainer, kes valitakse välja zhürii poolt. Iga zhürii liige hindab iga võistlejat ja teeb seda individuaalselt. Enim punkte kogunud kollektsiooni disainer tunnistatakse konkursi võitjaks.
4.3. Välja antakse kaks peaauhinda – üldvõitjale auhind „Kuristiku Mood 2009“ (auhinna kujuke) ja rändauhind Kuristiku Kuldnõel TKG parimale disainerile. Juhul kui üldvõitjaks osutub TKG kollektsiooni disainer, saab ta mõlemad auhinnad.
4.4. Samuti antakse ka teise ja kolmandale kohale auhind.
4.5. Veel valitakse parim nais- ja meesmodell (eeldades, et osaleb ka meessoost modelle ning, et neid on vähemalt kaks), parim kostüüm, parim lavaline liikumine, parim tutvustav videoklipp.
4.6. Veel võib zhürii anda välja eriauhindu, vastavalt vajadusele.
4.7. Igas kategoorias käib hindamine 10 palli süsteemis, kus kümme on maksimum. Kui mõnes kategoorias peaks saama mitu osalejat sama arvu punkte tunnistatakse võitjaks see, kes on saanud rohkem maksimumile lähedal olevaid punkte.
4.8. Vastavalt zhürii esimehe otsusele võib parima kollektsiooni välja selgitada zhürii omavahelisel arutlusel ja hääletamise teel, kus võitja otsustab lihthäälteenamus või teha seda samuti punktide skaalal.
4.9. Publiku SMS-hääletuse põhjal antakse välja parima kollektsiooni auhind.

V Korraldajad
5.1. Kuristiku Moeshow peakorraldaja on MTÜ Tempus Klubi koostöös Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi määratud ürituse projektijuhid, kes lõplikult vastutavad ürituse eduka toimumise eest.
5.2. Projektijuhid panevad koos meeskonnaga paika ürituse plaani, toimumise kuupäeva ja ürituse stiili ehk kontsepti.
5.3. Projektijuhid määravad korraldusmeeskonna (toitlustus, auhinnad, zhürii, reklaam ja PR, osalejad väljastpoolt kooli, lavakujundus, tehnika, lavameeskond).