Reglement

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi moekonkurss „Killuke Eestit” 21. mai 2008

Printimiseks:  Reglement_08.doc

I Kuristiku Moeshow
1.1. Kuristiku Moeshow on Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi igaaastane kooli õpilastele mõeldud konkursi vormis moeetendus.
1.2. Kuristiku Moeshow eesmärgiks on kooli õpilastele eneseteostuse võimaluse andmine ning nende motiveerimine igasuguseks loometööks. Samuti parimate vääriline hindamine.
1.3. Kuristiku Moeshow annab kogemusi korraldavale meeskonnale (eelkõige õpilasomavalitsusele), disaineritele ja modellidele.
1.4. Kuristiku Moeshow 2008 ametlik kodulehekülg asub aadressil www.kuristiku.ee/mood08.

II Osalejad
2.1. Kuristiku Moeshowl võivad esineda 7.-12. klasside õpilased, eraldi vanusekategooriaid ei ole.
2.2. Konkursist osavõtt on avatud kõigile Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilastele, kes vastavad seatud tingimustele.
2.3. Konkursil tohivad osaleda ka teiste Eesti koolide parimad kollektsioonid.

III Osalemise tingimused
3.1. Kuristiku Moeshowl osalemine eeldab vähemalt neli erinevat rõivakomplekti.
3.2. Mõlemat rõivakomplekti peavad esitlema vähemalt neli erinevat modelli.
3.3. Rõivakomplektid peavad vastama eetilistele vormidele (aluspesu, läbipaistvad riided on keelatud).
3.4. Kollektsioonile on soovitav lisada lühike eestikeelne arvutifailina tutvustus (kuni 200 sõna), mis peaks sisaldama kasutatavate materjalide iseloomustust ning kollektsiooni ideed ja kontseptsiooni. Antud tutvustus edastatakse žüriile paremaks otsuse langetamiseks.
3.5. Kollektsiooni kohta peab esitama videoklipi (maksimaalselt 1:30), hiljemalt nädal enne üritust. Videoklipi temaatika peab olema seotud kollektsiooniga. Videoklipi valmimise tagavad kollektsiooni loojad.
3.6. Kollektsiooni muusika (maksimaalselt 7 minutit) peab samuti olema esitatud vähemalt nädal enne üritust.
3.7. Iga disainer võib konkursil osaleda vaid üks kollektsiooniga.
3.8. Kollektsioonid võivad olla valminud ka grupitööna.
3.9. Etenduse tehnilise poole (nt. dj, lavastus, valgustus jne) tagavad korraldajad (v.a. meik, juuksurid). Osaleja peab hoolitsema kollektsiooni õigeaegse valmimise eest ning võib esitada oma visiooni kollektsiooni lavalise esitamise kohta. Modellid peab iga disainer endale ise hankima;
3.10. Moeshow reklaam jms. tegevus peab olema kokku lepitud Õpilasomavalitsusega ja seda lähtuvalt kehtivast ÕOV reklaamireeglistikust.
3.11. Korraldajad jätavad endale õiguse reglemendi tingimustele mittevastavad tööd eelvoorust diskvalifitseerida.

IV Hindamine
4.1. Kollektsioone hindab vähemalt 5 liikmeline žürii, kuhu kuuluvad tuntud isikud moe- ja disainimaailmast ning samuti vähemalt 2 Kuristiku gümnaasiumis õppivat ja/või töötavat inimest.
4.2. Kuristiku Moeshow võitja on disainer, kes valitakse välja žürii poolt. Iga žürii liige hindab iga võistlejat ja teeb seda individuaalselt. Enim punkte kogunud kollektsiooni disainer tunnistatakse konkursi võitjaks.
4.3. Välja antakse kaks peaauhinda – üldvõitjale auhind „Kuristiku Mood 2007“ (klaasist auhind) ja rändauhind Kuristiku Kuldnõel TKG parimale disainerile. Juhul kui üldvõitjaks osutub TKG kollektsiooni disainer, saab ta mõlemad auhinnad.
4.4. Samuti antakse ka teise ja kolmandale kohale auhind.
4.5. Veel valitakse parim nais- ja meesmodell (eeldades, et osaleb ka meessoost modelle ning, et neid on vähemalt kaks), parim kostüüm, parim lavaline liikumine, parim tutvustav videoklipp.
4.6.  Veel võib žürii anda välja eriauhindu, vastavalt vajadusele.
4.7. Igas kategoorias käib hindamine 10 palli süsteemis, kus kümme on maksimum. Kui mõnes kategoorias peaks saama mitu osalejat sama arvu punkte tunnistatakse võitjaks see, kes on saanud rohkem maksimumile lähedal olevaid punkte.
4.8. Vastavalt žürii esimehe otsusele võib parima kollektsiooni välja selgitada žürii omavahelisel arutlusel ja hääletamise teel, kus võitja otsustab lihthäälteenamus või teha seda samuti punktide skaalal.
4.9. Publiku SMS-hääletuse põhjal antakse välja kolm auhinda – parim kollektsioon, parim mees- ja naismodell.

V Korraldajad
5.1. Kuristiku Moeshow peakorraldaja on MTÜ Tempus Klubi koostöös Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi määratud ürituse projektijuhid, kes lõplikult vastutavad ürituse eduka toimumise eest.
5.2. Projektijuhid panevad koos meeskonnaga paika ürituse plaani, toimumise kuupäeva ja ürituse stiili ehk kontsepti.
5.3. Projektijuhid määravad korraldusmeeskonna (toitlustus, auhinnad, žürii, reklaam ja PR, osalejad väljastpoolt kooli, lavakujundus, tehnika, lavameeskond).

 
 
 

On alanud publiku registreerimine, mis kestab kuni 21. maini. Registreeru siin...

Osalevad kollektsioonid - palun ära saata muusika ja tutvustav videoklipp.

Kuristiku Moeshow 2008 toimub 21. mail kell 18.00.

 
 
 
     
  Sponsorid  
Moeshow 2007 | kuristiku.ee


  AVALEHT   KOLLEKTSIOONI REGISTREERIMINE   PUBLIKUKS REGISTREERIMINE   REGLEMENT   MEESKOND   KONTAKT