:. Reglement

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi moekonkurss

I Kuristiku Moeshow
1.1. Kuristiku Moeshow on Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi igaaastane kooli õpilastele mõeldud konkursi vormis moeetendus;
1.2. Kuristiku Moeshow eesmärgiks kooli õpilastele eneseteostuse võimaluse andmine ning nende motiveerimine igasuguseks loometööks. Samuti parimate vääriline hindamine;
1.3. Kuristiku moeshow annab kogemusi korraldavale meeskonnale (eelkõige õpilasomavalitsusele), disaineritele ja modellidele.

II Osalejad
2.1. Kuristiku Moeshowl vanusekategooriaid ei ole;
2.2. Konkursist osavõtt on avatud kõigile Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilastele, kes vastavad seatud tingimustele;
2.3. Konkursil tohivad osaleda ka teiste Tallinna koolide parimad kollektsioonid.

III Osalemine
3.1. Kuristiku Moeshowl osalemine eeldab vähemalt kaht erinevat rõivakomplekti;
3.2. Mõlemat rõivakomplekti peavad esitlema vähemalt kaks erinevat modelli;
3.3. Rõivakomplektid peavad vastama eetilistele vormidele (aluspesu, kileriided on keelatud);
3.4. Kollektsioonile on soovitav lisada lühike eestikeelne arvutifailina tutvustus (kuni 200 sõna), mis peaks sisaldama kasutatavate materjalide iseloomustust ning kollektsiooni ideed ja kontseptsiooni;
3.5. Kollektsiooni kohta peab esitama videoklipi, hiljemalt nädal enne üritust. Videoklipi temaatika määravad korraldajad. Videoklipi valmimise tagavad kollektsiooni loojad. Kollektsiooni muusika peab olema esitatud vähemalt 3 päeva enne üritust;
3.6. Iga disainer võib konkursil osaleda vaid üks kollektsiooniga;
3.7. Kollektsioonid võivad olla valminud ka grupitööna;
3.8. Etenduse tehnilise poole (nt. dj, lavastus, valgustus jne) tagavad korraldajad (v.a. meik, juuksurid). Osaleja peab hoolitsema kollektsiooni õigeaegse valmimise eest ning võib esitada oma visiooni kollektsiooni lavalise esitamise kohta. Modellid peab iga disainer endale ise hankima;
3.9. Moeshow reklaam jms. tegevus peab olema kokku lepitud Õpilasomavalitsusega ja seda lähtuvalt kehtivast ÕOV reklaamireeglistikust;
3.10. Korraldajad jätavad endale õiguse reglemendi tingimustele mittevastavad tööd eelvoorust diskvalifitseerida.

IV Hindamine
4.1. Kollektsioone hindab vähemalt 5 liikmeline žürii, kuhu ei pea kuuluma ainult Kuristikus õppivad ja/või töötavad inimesed;
4.2. Kuristiku Moeshow võitja on disainer, kes valitakse välja žürii poolt. Iga žürii liige hindab iga võistlejat ja teeb seda individuaalselt. Enim punkte kogunud kollektsiooni disainer tunnistatakse konkursi võitjaks;
4.3. Välja antakse kaks auhinda – üldvõitjale auhind „Kuristiku Mood 2007“ (kuldne nõel musta niidiga) ja rändauhind Kuristiku Kuldnõel TKG parimale disainerile. Juhul kui üldvõitjaks osutub TKG kollektsiooni disainer, saab ta mõlemad auhinnad;
4.4. Samuti antakse ka teise ja kolmandale kohale auhind;
4.5. Veel valitakse parim nais- ja meesmodell (eeldades, et osaleb ka meessoost modelle ning, et neid on vähemalt kaks);
4.6.  Veel võib žürii anda välja eriauhindu, vastavalt vajadusele;
4.7. Igas kategoorias käib hindamine 10 palli süsteemis, kus kümme on maksimum. Kui mõnes kategoorias peaks saama mitu osalejat sama arvu punkte tunnistatakse võitjaks see, kes on saanud rohkem maksimumile lähedal olevaid punkte;
4.8. Vastavalt žürii esimehe otsusele võib parima kollektsiooni välja selgitada žürii omavahelisel arutlusel ja hääletamise teel, kus võitja otsustab lihthäälteenamus või teha seda samuti punktide skaalal.

V Korraldajad
5.1. Kuristiku Moeshow peakorraldaja on Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi Õpilasomavalitsuse määratud ürituse projektijuht, kes lõplikult vastutab ürituse eduka toimumise eest;
5.2. Projektijuht paneb koos meeskonnaga paika ürituse plaani, toimumise kuupäeva ja ürituse stiili ehk kontsepti;
5.3. Projektijuht määrab korraldusmeeskonna (toitlustus, auhinnad, žürii, reklaam ja PR, osalejad väljastpoolt kooli, lavakujundus, tehnika, lavameeskond);
5.4. Projektijuht tagab korraldusmeeskonna vahel pideva suhtluse ning tagasiside progressist;
5.5. Üritust viiakse läbi koostöös kooli töötajatega, kes konsulteerivad ja abistavad ÕOVd.

Vastuvõetud ÕOV koosolekul, 12. märtsil 2007.

 

Kuristiku Moeshow 2007 toimus 19. aprillil kell 18:00 Kuristiku gümnaasiumis Kärberi 9.

www.kuristiku.ee