Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Algab suur juubeli viktoriin! 22.09
Pikapäevarühm 20.09
Toitlustamine 20.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
03.10 – Sirle Truu
04.10 – Maili Pallas
05.10 – Siiri Vilgats
05.10 – Olga Lillemaa
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2019-1 Üldkoosolek, 9. september 2019

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2019-1 Üldkoosolek, 9. september 2019

Tallinna Kuristiku Gümnaasium
LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

9. september, 2019 nr 1
Tallinn
Algus 18.15, lõpp 19.10
Juhatas  Raino Liblik
Protokollis  Karmen Kisel
Võtsid osa: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi lapsevanemad ja pedagoogiline personal, hoolekogu esindaja Liina Pukk, politsei esindaja Margarita Ingel
Päevakord:
1. Kokkuvõte 2018/2019. õppeaastast – Raino Liblik
2. Ootused uuele 2019/2020. õppeaastale – Raino Liblik
3. Kokkuvõte hoolekogu tööst – Liina Pukk
4. Lastevanemate esindajate kinnitamine kooli hoolekogusse – Raino Liblik
5. Politsei roll ennetustöös ja koostöö kooliga – Lasnamäe ja Pirita piirkonnavanem Margarita Ingel

1. Kokkuvõte 2018./19. õppeaastast
KUULATI:
Raino Liblik tutvustas lapsevanemetele eelmisel õppeaastal koolis toimunud ettevõtmisi. Ühiskond on muutumises ja loomulikult muutub ka kool. Püüame igapäevaselt oma tegevustes käia ajaga kaasas ja jälgida ühiskonna muutusi ja ootusi koolile. Enamik meist endist on koolis käinud teisel ajal. Tänapäeva lapsed on koolis teistsugused, tuleb püüda kohaneda, aga samas arvestada, et koolile on ette antud võimalused ja regulatsioon, mille raames peame kõigega toime tulema. Meie koolis toimub palju erinevaid projekte ja programme: Liikuma Kutsuv Kool, Roheline Kool, Alustavat Õpetajat Toetav Kool, sotsiaalprogramm Vaade Tulevikku, politseiloengud I-III kooliastme õpilastele, KIK keskkonnaharidusprogrammides osalemine. Oluline märksõna on kaasav haridus, eesmärk on õpilastele tagada parim võimalik õpijõudlus ja sobivaim keskkond. Õpimotivatsiooni tõstmiseks on kogu I kooliaste läinud üle osaliselt üldõppele ja II kooliastmes 4.-5. klassis hinnatakse oskusaineid kujundavalt. Kui vaadata rahuloluküsitluse tulemusi, mis viidi kevadel läbi 4., 8. ja 11. klassis, selgub, et kõige olulisem on õpilastel enesega rahulolu, lähisuhted ja turvaline kasvukeskkond. Mida tugevamad on perekondlikud sidemed, seda suurem on laste rahulolu. Õpetajad ja vanemad peaks seega eelkõige toetama lapse isiklikku arengut ja enesekindlust.
Meie kooli aasta 2018/19 tegu oli, et oleme suutnud lapsi rohkem liikuma panna, loonud paremad võimalused liikumiseks, õuealale panustamine, terviserada ja õuesõppe võimaluste parandamine.

2. Ootused uuele 2019./20. õppeaastale
KUULATI:
Raino Liblik tutvustas algava õppeaasta põhilisi eesmärke ja planeeritavaid tegevusi nende eesmärkide saavutamiseks. 2019/20. aasta põhilised eesmärgid meie koolis on:
HEV õpilaste ja kaasava hariduse tugisüsteemide arendamine ja täiustamine läbi õpetajate ja õpilaste toetamise
Õppekavaga seotud arendustegevuste sisulise kvaliteedi tõstmine
Õpikeskkonna kaasajastamine
Peamised planeeritavad tegevused nende eesmärkide saavutamiseks: ainekavade (ainekaartide) täpsustamine ja sisuline kaasajastamine; kõiki õpilasi arvestav õppetöö korraldus HEV õpilastega seoses; tugimeeskonna ja struktuuri uuendamine ja täiustamine; IV klassis lõimitud või teemapõhist õpet toetava ainekava loomine; traditsioonide hoidmine ja varasemate uuenduste jätkamine; täiendkoolituste seostamine töötajate üldpädevustega ja valdkonna põhisusega; IT lahenduste edasiarendamine õppetöö korraldamiseks; õppemööbli ja koolimaja uuendamine arvestades muutunud õpikäsitlust. 
Raino Liblik tutvustas uusi meie kooli käesoleval õppeaastal tööle tulnud õpetajaid ja kevadel suurema tunnustuse ja tagasiside saanud kolleege. Jätkuvalt valitakse meie koolis „Kuu tegijat“ nii õpetajate kui õpilaste hulgast. Liblik kutsus ka vanemaid üles oma tähelepanekuid esitama. 
Liblik rääkis, et hetkel õpib meie koolis 921 õpilast ja kuna kool on suur, tuleb kõiki märgata ja vajadusel reageerida, et hoida ära kiusamist ja pahatahtlikke tegusid. Küll peab nentima, et suurem osa kiusamisest on üle kolinud virtuaalmaailma ja koolis seda väga ette ei tulegi.
Liblik tutvustas võimalusi tasuta huvitegevuseks. Kõik ringid ja nende tutvustused on üleval kooli veebilehel. Kui laps soovib mõne huviringi töös osaleda, tuleks õigel ajal registreerida. Küsimuste puhul kontakteeruda huvijuhiga. On ka tasulisi huviringe (kunstiring, flöödiring, esteetika), sel juhul tuleb täitsa eraldi avaldus, mis on leitav blankettide alt. Kool teeb koostööd ka spordiklubidega, info treeningute kohta on samuti kodulehel. Täpsustavat infot saab mailil: tanel.renter@kuristiku.ee.
Raino Liblik peatus pikemalt õpilaspileti vajadusel, kuna meil on hetkel veel mitmeid õpilasi, kellel puudub see dokument, nad ei saa laenutada ilukirjandust kooli raamatukogust ega sööklas süüa, kuna toitlustaja nõuab õpilaspiletiga valideerimist. 
Liblik meenutas, et 1.-6. klassis on meie koolis koolivormi elemendi kohustus. See tähendab, et iga päev kannab õpilane vähemalt üht koolivormielementi. Ka vanemas astmes on korrektne riietumine oluline, keelatud on dressipüksid ja kapuutsiga polod, kuna need  kvalifitseeruvad spordiriietuseks ja ei sobi ametiasutusse, mis kool on.
Liblik rõhutas, et igal õpilasel peab olema isiklik ligipääs ja salasõna e-kooli pääsemiseks. Kui lapsel konto puudub ja ta käib seal vanema andmetega, siis ei saa ta kasutada näiteks innovaatilist õppekeskkonda Opiq, mis on lubatud vaid õpilastest kasutajatele.
Liblik kutsus vanemaid üle kooliga tihedamale koostööle, nt Tagasi Kooli päeva raames võib tulla tutvustama oma tööd, sest reaalmaailma ja töömaailma tutvustamine noortele on väga vajalik.
3. Kokkuvõte hoolekogu tööst
KUULATI:
Hoolekogu esinaine Liina Pukk tutvustas ennast ja rääkis panusest hoolekogu töösse. TKG hoolekogu on 9-liikmeline, sinna kuulub 4 lapsevanemat ja viimane koosseis on ühiselt tööd teinud aastajagu. Hoolekogu on ära kuulanud lastevanemate mured ja tutvunud direktori poolt antud kooli arenguplaanide ja tegevuskavaga. Eelmisel aastal korraldas hoolekogu suurürituse „Sel aastal tulevad jõulud teisiti“, kus kooli noortekoor ja bänd esitlesid oma plaati ja toimusid jõulumeisterduste töötoad. Toimus ka heategevuslik laat ja loterii. Selline heategevusloterii toimub hoolekogu eestvedamisel ka kevadisel kooli laulu- ja tantsupeol. Kogu tulu läheb preemiaks parimatele koolilõpetajatele (parimate riigieksamite tulemuste alusel). Hoolekogu aitas korraldada ka kevadist koolibändide volbrijämmi, annetades raha auhinnafondi. Hea meelega tahaks hoolekogu ka eesoleval aastal perepäeva korraldada. Liina Pukk tegi üleskutse, et kui mõni vanem töötab kohas, kust saab nt tasuta mingit firmanänni, siis võib hoolekogule pakkuda, seda saab heategevusmüükidel ja loteriides auhindadena kasutada.

4. Lastevanemate esindaja valimine kooli hoolekogusse
KUULATI:
Liblik tutvustas koosolekul viibijatele hoolekogu praegust koosseisu ja ka hoolekogu koostamise põhimõtteid. Raino Liblik tunnustas hoolekogu liikmeid tehtud töö eest. Kuna praegused hoolekogu liikmed on nõus ja avaldanud soovi hoolekogus jätkata, siis tegi Liblik ettepaneku kinnitada vanemate esindajateks kooli hoolekogus 2019/20 õppeaastal Marko Kangusti, Liina Pukk´i, Rita Maikovi ja Jüri Tali. Toimus hääletus. Marko Kangust, Rita Maikov, Jüri Tali ja Liina Pukk valiti ühehäälselt 2019/20 õppeaasta hoolekogu liikmeteks. Erapooletute arv 0, vastu 0.

5. Politsei roll ennetustöös ja koostöö kooliga
KUULATI:
Margarita Ingel tutvustas ennast ja rääkis koostööst Kuristiku Gümnaasiumiga. Kool, politsei, lastekaitse ja veel mõned ametid on suur koostöövõrgustik. Omavaheline koostöö on vajalik turvalisuse tagamiseks. Politsei profülaktilisi loenguid koolides enam väga ei pea. Kooli tullakse vajaduspõhiselt, aasta alguses räägitakse liiklusohutusest, pimeda aja saabudes helkurite vajadusest. Üldist ennetust väga enam ei tehta.
M. Ingel rääkis vanematele, et lapse tegevusi Internetis tuleb kindlasti jälgida. Aasta-aastalt on sagenenud küberkiusamise juhtumid. Internetis kiusatakse julgemalt, lastele tundub, et nad on seal anonüümsed. Kõrvad-silmad tuleb lahti hoida, uurida lapselt, kuidas tal läheb ja kas ta tunneb end turvaliselt ja hästi. Vanemad saavad telefonidele piiranguid panna, et laps ei saaks kasutada teatud keskkondi. Info, mis lapsed netist saavad, võib ühest küljest olla kasulik, aga teisest küljest ka väga kahjulik. Kui vanem märkab, et midagi on halvasti või laps on kogenud kaaslaste poolt küberkiusu, tuleks kindlasti pöörduda ka kooli poole ja klassijuhatajat neist juhtumitest teavitada. Perel on siinkohal väga suur roll.
M. Ingel peatus ka seadusmuudatusel, mis jõustus käesoleval aastal. Kui koolitöötajal on kahtlus arvata, et õpilane on kooli toonud ohtlikke esemeid, on õigus vaadata õpilase koolikappi või paluda ette näidata oma koti sisu. Sel juhul on koolil voli ka välja kutsuda politsei, kes reageerib sellistele väljakutsetele kõrgeima prioriteedi astmega.
M. Ingel rõhutas, et I kooliastme õpilastega tuleb turvaline koolitee üle vaadata ja ohukohti kindlasti tuvustada. Hea on, et TKG ülekäiguradadel on künnised, see sunnib autojuhte tähelepanelikkusele ja lisab laste jaoks turvalisust. 
Lisaks rõhutas külaline, et tuleks jälgida, mis kellani laps õues viibib. Pimeda ilma saabumisel oleks mõistlik, kui õpilane on kella kaheksa paiku juba kodus, et jääks aega õppimiseks ja puhkamiseks.


Raino Liblik Karmen Kisel
Koosoleku juhataja Koosoleku protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii