Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

2. sept – Algab kool

Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tule noortekoori 25.08
Uue õppeaasta eelinfo 25.08
Koolinoorte suvemängud Meri ja Päike 25.08
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
02.09 – Kübe Tämmo
04.09 – Aire Luugus
04.09 – Riina Raaga
07.09 – Aare Vigla
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Projektid » Lõppenud projektid » Comenius 1

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

Comenius 1

"Taevas" ja "Põrgu" Euroopas (2003-2007)

Kuristiku Gümnaasiumi teine Comenius1 projekt sai alguse 2003. aasta
hilissügisel, mil Kieli Ricarda Huch Schule Eestist uue projekti jaoks partnerit otsis. Selleks hetkeks olid projektiga liitunud juba Poznani 51. gümnaasium ja Carisbrooke Highshool Newportist.
Kuna Kuristiku Gümnaasium oli kevadel eelmise Comenius projekti edukalt
lõpetanud, otsustasime väljakutse vastu võtta, seda enam, et uus projekt andis võimaluse ka saksakeelseks koostööks. Leidsime, et see peaks saksa keelt a-võõrkeelena õppijatele heaks motivatsiooniks keele omandamisel olema. Projekti eestvedajaks sai saksa keele õpetaja Karmen Kisel.

Esimene, projekti ette valmistav kohtumine, leidiski aset jaanuaris 2004
Poznanis. Seal lepiti kokku projekti teema, milleks suurte diskussioonide järel osutus "Taevas ja Põrgu Euroopa Liidus". Sellise teema valimiseks andis eelkõige tõuke see, et Eesti ja Poola liitusid mais 2004 EL-ga ja teema oli nii Euroopa Liidu vanades kui ka uutes liikmesmaades äärmiselt aktuaalne.

Esimesel projektiaastal keskendusimegi eelkõige Euroopa Liidu temaatikale, uurides identsete küsimustike abil kõigis partnermaades inimeste rahulolu ja suhtumist seoses Euroopa Liidu laienemisega. Küsitlustest tehti kõigis
partnermaades kokkuvõtted ja meie kooli kokkuvõte ilmus Õpetajate Lehes.

Projektiaasta jätkus meediauuringutega. Nimelt pidid õpilased erinevaid
meediakanaleid analüüsides koostama partneritele lühiraporti teemal: "Kuidas suhtub minu kodukoha meedia Euroopa Liidu laienemisesse?"
Kõigi nende küsitluste ja uuringute tulemusi võrreldi rahvusvahelistes
töötubades, mis toimusid aprillis 2005 Tallinnas ja juunis 2005 Newportis.
Õpilased leidsid ruttu ühise keele ja kohtumised olid väga produktiivsed.
Mais 2005 leidis aset ka õpetajate kohtumine Kielis, kus pandi paika detailne plaan järgmiseks projektiaastaks.

Sügis 2005 algas kohe hoogsa uute projektirühmade moodustamise ja
tutvustamisega. Uudne oli see, et projektitöösse kaasati suur osa
põhikooliõpilastest. Nimelt andis esimene ülesanne võimaluse paljudel õpilastel oma kreatiivsed võimed proovile panna. Lapsed ja noored joonistasid oma ettekujutusi Taevast ja Põrgust kui sümboolse tähendusega kohtadest. Seejuures võisid nad neid sümboleid kasutada ka ülekantud tähenduses. Piltidelt järeldus hiljem, et Põrgu seostus paljude jaoks surma, vägivalla, narkootikumide, alkoholismi ja terrorismiga. Taevast kujutati samas valdavalt inglinäolise helesinise unistusena, kus alati troonis suur päike.

Piltidest koostati suur näitus, mis fotografeeriti ning on nähtaval ka meie galeriis.

Jaanuaris 2006 toimus õpetajate kohtumine Poznanis, siis avanes võimalus õpilaste interpretatsioone etteantud teemal võrrelda. Poznanis pandi paika ka detailne plaan tegutsemiseks viimasel projektiaastal ja tutvustati uut koordinaatorit, kelleks sai Margarita Eero.

Detsembris 2005 hakati tegelema muistendite ja legendidega. Comenius teami õpilased valisid sobivaid teoseid, et hiljem saaks mõnda neist tõlkida ja instseneerida. Jaanuaris ja veebruaris tõlgiti valituks osutunud muistend "A Minstrel at the Devil's Wedding" inglise keelde ja saadeti partneritele tutvumiseks. Osteti materjalid kostüümide jaoks ja instseneeriti valitud muistend. Lühinäidendi loomine pakkus huvi ja meeskond soovis jätkata koostööd, nii tekkis idee jäädvustada see näidend filmilindile, mis oleks palju näitlikum produkt, millega projektikoosolekule sõita. See töö oli etteplaneerituist palju suurem, kuid projektitööga seotud grupp nautis seda tööd ja tegi seda maksimaalselt hästi. Selleks õmmeldi korralikud kostüümid, leiti vanalinnas sobivad ruumid filmimiseks ning teostati kõik oma ideed. Tulemus oli kena ja meie tööd hinnati kõrgelt partnerkoolide poolt koosolekul Kielis. Väga suur osa sellest tööst sündis õpilaste omal initsiatiivil.
Paljud õpilased liitusid Comenius grupiga selle töö käigus ja soovisid jätkata ühistegevust ka järgmisel aastal. Õpetajad olid ka abivalmid ja olid nõus tulema pärast tunde proovidesse. Meeskonna töö oli efektiivne.

Lae endale A_Minstrel_at_the_Devils_Wedding.wmv 175,60 MB.

Väga efektiivne oli ka koosolek Saksamaal. Kõige positiivsem saavutus oli õpilaste aktiive suhtlemine ja koostöö. Kõik riigid näitasid oma kodus ettevalmistatud materjale ja lõpuks tehti veel uued näidendid rahvusvahelistes gruppides. Tööpäevad jäid napiks, koolimaja oli õpilasi täis kuni hiliste tundideni. Kõik etteplaneeritud projektitegevused said teostatud võib olla mõningate muudatustega kuid suuremas mahus. Vaata pilte.

Plaaniväline oli õppereis Saaremaale, vaata pilte. Kuid see kahepäevane reis aitas õpilastel tutvuda paljude legendidega Kalevipojast ja Suurest Tõllust. Nad said oma silmaga vaadata muistenditega seotud kohti, käia samu radu, mida käis Kalevipoeg ja õppida paremini tundma ja austama oma kodumaad. Vaata Saksamaa ajalehes ilmunud artiklit Taevas_ja_porgu_Saksamaa_artikkel.pdf 305 KB.

Kolmandal projektiaastal õpilased tegelevad alateemaga teadus uurides kaasaja tehnoloogiat ja selle positiivset ja negatiivset mõju. Iga kool koostab küsimustiku, mis koosneb viiest küsimusest, mis on seotud projekti teemaga ja saadab küsimused partnerkoolidele. Sel moel kujuneb välja küsimustik, mis koosneb kahekümnest küsimusest. Vastuste kokkuvõte küsimustele avaldatakse kooli ajalehtedeks või esitatakse viimasel workshopil. Alateemat „kunst“ uuritakse fokuseerides arhitektuurile ja tehnoloogiale, kus iga grupp esitab oma kultuuri kõige paremini iseloomustavaid näiteid. Õpilased töötavad läbi materjalid, et illustreerida läbikukkumisi ja õnnestumisi arhitektuuris ja tehnoloogias mõeldes nii olevikule kui ka tulevikule. Nad illustreerivad seda slaidishow abil koostades selle nende kultuuri kõige paremini iseloomustavatest näidetest ja esitavad oma töö workshopil. 

Järgmiseks alateemaks valiti kirjandus ja see mängib väga tähtsat rolli eesseisval workshopil. Suurt rõhku pannakse loovkirjutamisele teemal „Taevas ja põrgu“.

Workshopi valdkondadeks pakutakse: „Unistused ja tegelikkus“, „Ulme ja reaalsus“, „Kunstimeelne ettekujutus ja teaduslik eksperimenteerimine“, „Tehnoloogia ja loodus“, „Maa ja kosmos“, „Paradiis ja taevas“ jpm - kõik kirjanduslikud vormid on teretulnud. Töö peab olema koostatud inglise keeles. Iga kool valib paremad tööd välja ja esitab need workshopil.

Viimane alateemana järgmise aasta projektitöös saab olema muusika. Iga kool otsustab ise, kuidas seda alateemat teostada. Põhirõhk on rahvuslikul muusikal (folk, klassika,  pop, rock, jne). Õpilased koostavad muusikakollektsiooni, et kajastada põrgut või taevast. Neid inspireeritakse kirjutama oma loomingut (laulusõnad või tantsud). Muusika põletatakse CD’le, tantsudest ja muudest illustreerivatest viisidest tehakse lühifilm ja lõpp-produkt tuuakse kaasa workshopile.

Workshop kestab neli päeva koos võimalustega tutvustada workshopis osalevatele õpilastele võõrustava maa kultuuri ja riiki ja õppida teineteist tundma. Iga päev saab olema ettevalmistus presentatsiooniks, mis esitatakse tööpäeva lõpus. Moodustatakse rahvusvahelised töögrupid, mis valmistavad ette slaidishowd kunstist ja teadusest ja kirjandusõhtu, kus esitletakse kõik kodus ettevalmistatud kirjandusteosed. Lisaks sellele toimub ka muusika workshop, mille lõpp-produktina peaks valmima ka „Comeniuse laul“, mis sisaldab laulusõnu kõigis neljas partnerriikide keeles. Iga rahvusvahelise grupi peamine idee on luua suurem partnerriigi kultuuri mõistmise õhkkond just nendes neljas valitud valkdonnas.

Õpetajate kohtumisel Tallinnas kirjutatakse projekti „Taevas ja põrgu“  lõplik aruanne analüüsides oma kolme aasta pikkust tööd ja selle tulemusi. Projekti töö käigus saadud kogemusi jagatakse teiste partnerkoolide õpetajatega, pidades silmas võimalust osaleda uues Comeniuse projektis.


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii