Informatsioon osavõtjatele:

Igast klassist võib sportvõimlemises osaleda kuni 8 tütarlast ja 8 poeglast, kellel on vastav riietus – lühike või liibuv dress. Igast klassist osaleb sportvõimlemise mitmevõistlusel poistele (kang, rööbaspuud, hobune) 2 õpilast ja igal elemendil eraldi 2 õpilast ehk kolme elemendi peale kokku lisaks 6 õpilast.

Õpilased, kes ei osale sportvõimlemises, saabuvad kohale koos paberi ja kirjutusvahendiga 15 minutit enne võistluste algust ja vastavalt kehalise kasvatuse õpetaja äranägemisele analüüsivad kirjalikult võistluste kulgu antud alal (näiteks: poomiharjutust) ja  panevad ka omapoolse hinde. Võistluse lõppedes esitavad oma analüüsi lehe kehalise kasvatuse õpetajale, kes paneb neile kohtuniku töö eest hinde.

Kohustuslikus kavas osalevad kõik tüdrukud, köieveos osalevad kõik poisid. Omaloomingulises kavas osalevad igast klassist parimad kavad.

Süsteem: Kõik võistlused toimuvad alljärgnevates vanuserühmades: 6.-7. kl., 8.-9. kl., 10.-12. kl. Sportvõimlemine toimub nii individuaalselt kui ka mitmevõistlusena, kus selgitatakse välja kolm paremat igal alal eraldi ja kolmel alal kokku. Kohustuslikud ja omaloomingulised kavad võistlevad samades vanuserühmades.

Võistlejad peavad kohal olema 30 minutit enne võistluste algust. Riietumine sportvõimlemiseks toimub võimlate riietusruumides, kavadeks aga klassides (õpilased peavad klassijuhatajaga selles eelnevalt kokku leppima).

10. detsembri võimlemispeo ajakava:

  • Kell 9.15 – tüdrukute sportvõimlemine (poom, akrobaatika, toenghüpe) kollases võimlas.
  • Kell 10.00 – poiste sangpommi tõstmine ja akrobaatika elementide sooritamine matirajal, milles osalevad õpilased, kes sportvõimlemises ei osale.
  • Kell 11.00 – poiste sportvõimlemine sinises võimlas. Tüdrukutele kohustuslikud kavad aulas. Alustab 6.a klass kuni 12.c.
  • Kell 12.30 - poiste köievedu sinises võimlas.
  • Kell 13.00 – omaloomingulised kavad aulas, esinemisjärjekord avalikustatakse 2 päeva enne üritust.

 


www.kuristiku.ee