Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Algab suur juubeli viktoriin! 22.09
Pikapäevarühm 20.09
Toitlustamine 20.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
03.10 – Sirle Truu
04.10 – Maili Pallas
05.10 – Siiri Vilgats
05.10 – Olga Lillemaa
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2009/2010-8, 30. august 2010

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2009/2010-8, 30. august 2010

Tallinna Kuristiku Gümnaasium 
ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL  

30. august 2010, nr. 8
Tallinn
Algus 10.00, lõpp 12.00
Juhatas hr Raino Liblik
Protokollis pr Karmen Kisel

Päevakord:
1. 2010-2011 õppeaasta eesmärgid ja tegevused. -  R. Liblik (Uue PGS-i rakendumisega seotud tegevused)
2. Kokkuvõte arengukava täitmisest 2009-2010 õppeaastal ja uue 2011-2015 arengukava projekti tutvustamine. -  S. Aiaste ja R. Liblik
3. Sisehindamine – S.Aiaste
4. A ja B vöörkeelte kinnitamine õppeaastaks 2010/11. -  S. Aiaste
5. 2010/11 õppeaasta tunniplaani kinnitamine. – S.Aiaste
6. Hariduslike erivajadustega õpilaste nimekirja kinnitamine. – S. Aiaste
7. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2010/11 – R. Liblik
8. Hindamisjuhendi kinnitamine- Raino Liblik
9. Kuristiku Tava (sisekorra eeskirjade uuenduste tutvustamine)
10. 2009/10 õppeaasta täiendava õppetöö lõpetamine. – S. Aiaste, L. Melesk

OTSUSTATI:
1.1 Õpetajad esitavad omapoolsed ettepanekud Tallinna Haridusameti konkurssidele esitatavate kandidaatide osas hiljemalt 6.09.2010
1.2 Õpetajad tutvuvad uue riikliku õppekavaga, eriti põhjalikult oma õppeainet puudutava informatsiooniga.

2.1 Õpetajad tutvuvad kooli arengukava esialgse versiooniga hiljemalt 30.09.2010 ja teevad vajadusel parandusettepanekuid ja täiendusi

OTSUSTATI:
3.1 Õpetajad tutvuvad sisehindamise analüüsiga hiljemalt 30.09.2010 ning teevad vajadusel ettepanekuid vajalike meetmete rakendamiseks
Alus: PGS § 422

OTSUSTATI:
4.1 Kinnitada 2010/11 õppeaastal Kuristiku Gümnaasiumis a-võõrkeeleks inglise keel ja b-võõrkeeleks vene keel.

OTSUSTATI:
5.1 Kinnitada Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi tunniplaan 2010/11 õppeaastaks

OTSUSTATI:
6.1 Kinnitada parandusõppes osalevate õpilaste nimekiri (Lisa1, lisatud protokollile)
Alus: PGS § 15, HTM 02.06.1999 nr 34

OTSUSTATI:
7.1 Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2010/11 on läbi arutatud ning heaks kiidetud ja kehtestatakse ainekomisjonide lõplike andmete saamisel hiljemalt 20.09.2010
Alus: HTM 16.05.2007 nr 42

OTSUSTATI:
8.1 Kiita heaks Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi hindamisjuhend
Alus: PGS § 3

OTSUSTATI:
9.1 Õpetajad tutvuvad Kuristiku Tava tööversiooniga ja teevad omapoolsed ettepanekud hiljemalt 14.09.2010. Seejärel kinnitatakse sisekorraeeskiri.
Alus: PGS  § 30

OTSUSTATI:
10.1 Suunata 2A klassi õpilane nõustamiskomisjoni ja määrata õpilase koolipoolseks esindajaks nõustamiskomisjonis õpetaja x
Alus: PGS § 21, HTM 02.07.1999 nr 43
10.2 Jätta õpilased 6 b klassist 2 õpilast klassikursust kordama
Alus: Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41 §12 lõige 5
10.3 Säilitada seoses välisriigis viibimisega lapsevanema avalduse põhjal õpilaskoht 5B  õpilasele
10.4 Viia järgmisesse klassi üle järgmised täiendava õppetöö täielikult või osaliselt mitte sooritanud õpilasedAlus: PGS § 27, HTM 16.11.2006 nr 41§13 lõige 2
10.5 Anda 11b klassi järgmistele õpilastele tervislikel põhjustel avalduse alusel lisaaega kuni 17.09.2010 täiendava õppetöö sooritamiseks.
10.6 Vastavalt laekunud avaldusele võimaldada tervislikel põhjustel individuaalõpe 12A õpilasele. Alus: PGS § 31, HTM 08.12.2004 nr 61

Raino Liblik       Karmen Kisel
Direktor       Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii