Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2009/2010-5, 20. aprill 2010

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2009/2010-5, 20. aprill 2010

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL 20. aprill 2010, nr 5, Tallinn

Algus 14.40, lõpp 15.10
Juhatas hr Raino Liblik
Protokollis pr Karmen Kisel
Võtsid osa: 49 õpetajat
Puudusid 12 töötajat

Päevakord:
1. 22.01.2010 toimunud õppenõukogu otsuste ülevaatus.
2. Abiturientide 12.klassi lõpetamine ja täiendava õppetöö määramine
3. Valikainete valikuvõimalustest Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis 
4. Arenguvestluste läbiviimise korra kooskõlastamine

1. 22.01.2010 toimunud õppenõukogu otsuste ülevaatus
KUULATI:
R. Liblik – Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste riigieksamite ja koolieksamite valikud on kinnitatud.
Eksamikomisjonide koosseisud said käskkirjaga kinnitatud.
Töötajaid informeeriti ja instrueeriti tööohutuseeskirjadest. Majas viibinud ja järelkontrolli teostanud töökaitseametnik ei tuvastanud puudusi. Ümber sai kujundatud arvutiklass, töötajaid suunatakse võimaluste piires arstlikusse kontrolli.
Kokkuvõtte ainekomisjonides osalemise kohta saab teha juuni õppenõukogus, nimekirjad on hetkel tulemata.

2. Abiturientide 12.klassi lõpetamine ja täiendava õppetöö määramine
KUULATI:
Siiri Aiaste – palus klassijuhatajatel anda ülevaade 12. klasside 2009/2010 õppeaasta  kursuste lõpetamisest.

12A klassijuhataja Karmen Kisel – kõik 12A õpilased lõpetavad klassi 20.04.2010, täiendavale õppetööle jääjaid ei ole.
12B klassijuhataja Ele-Marika Sooväli – täiendav õppetöö on määratud 3 õpilasele. Ei lõpetanud 1 õpilane.
12C klassijuhataja Priit Ratassepp - koolist lahkub seoses lapsehoolduspuhkusega üks õpilane. Täiendav õppetöö on määratud 7 õpilastele.

OTSUSTATI:
2.1 Suunata täiendavale õppetööle 10 õpilast.
Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ §5 lõige 1

2.2. Kustutada kooli nimekirjast ja väljastada dokumendid ühele õpilasele
Alus: HTM 06.12.2005 määrus nr 52 § 7 p 1

2.3 Täiendavale õppetööle suunatud õpilased alustavad täiendavat õppetööd päev peale viimase eksami toimumist
Alus: Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41 § 12 p 1

3. Valikainete valikuvõimalustest Kuristiku Gümnaasiumis 
KUULATI:
Siire Aiaste – Traditsiooniliselt on meie koolis valikainetena gümnaasiumis õpetatud meediaõpetust, sekretäriõpet, autotehniku eriala ja riigikaitse aluseid. 2010/2011 õppeaastast lisandub kõigi eelduste kohaselt võimalus õppida valikainena hispaania keelt.
Üheksanda klassi õpilastelt tuleb küsida valikainete soovid juba gümnaasiumisse astumise avalduste esitamisel.

OTSUSTATI:
3.1 Tulevaste 10. klasside õpilased teatavad oma valikainete eelistused koos kooli astumise avalduse esitamisega hiljemalt 15.05.2010
3.2 Alustada õppeaastast 2010/2011 valikainena hispaania keele algõpetuse kursusega  10. klassis

4. Arenguvestluste läbiviimise korra kooskõlastamine.
KUULATI:
R. Liblik – hoolekogu ja õppenõukogu peab kooskõlastama ning direktor kinnitama arenguvestluste korra. Arenguvestluse materjalid, kord ja ankeedid ning küsimustikud on üleval kooli interneti leheküljel.
Õpetajad on arenguvestluse korraga ja abimaterjalidega vastaval koolitusel ja ka iseseisvalt tutvunud.
Õpilase ja lapsevanema nõudmisel viiakse arenguvestlus õpilasega läbi igal aastal, vastasel korral vähemalt viie õpilasega aastas.
OTSUSTATI:
4.1 Kooskõlastada Kuristiku Gümnaasiumi arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord
Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ §3 lõige 8


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii