Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

18. apr - Maa päeva tähistamine
  ehk 1. klassid istutavad puid

22.-28. apr - Koolivaheaeg
30. aprill - Koolibändide
   volbrijämm :: vaata lisainfot

Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Maa päeva tähistati pihlakate istutamisega 19.04
Toitlustamine 17.04
Maikuu pikapäevarühma toiduraha 17.04
 
Viimased pildialbumid
Raamatukogubuss ja kaitset...
Sõbrapäev 14. veebruaril...
Naistepäev 8. märtsil 20...
Külas luuletaja Contra 8....
Eesti Vabariigi aktused 22...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.04 – Raino Liblik
22.04 – Anu Karus
24.04 – Uno Liiv
29.04 – Valentina Tsirihhova
30.04 – Merilyn Martis
03.05 – Eve Neito
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2009/2010-6, 3. juuni 2010

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2009/2010-6, 3. juuni 2010

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

03. juuni 2010, nr. 6, Tallinn

Algus 13.00, lõpp 14.00
Juhatas hr Raino Liblik
Protokollis pr Karmen Kisel
Võtsid osa: 46 õpetajat

Päevakord:
1. 2009/2010 õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides – L. Melesk, S. Aiaste, klassijuhatajad
2. Kooli hindamisjuhend, uuendused ja ettepanekud algavaks õppeaastaks – R. Liblik

1. 2009/2010 õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides.
KUULATI:
L. Melesk - analüüsis esimese ja teise kooliastme õppekasvatustöö tulemusi.
Neljade ja viitega lõpetas 1.a klassi 16 õpilast.
Neljade ja viitega lõpetas 1.b klassi 15 õpilast.
Neljade ja viitega lõpetas 2.a klassi 10 õpilast.
Neljade ja viitega lõpetas 2.b klassi 9 õpilast.
Neljade ja viitega lõpetas 3.a klassi 7 õpilast.
Neljade ja viitega lõpetas 3.b klassi 8 õpilast.
Neljade ja viitega lõpetas 4.a klassi 12 õpilast.
Neljade ja viitega lõpetas 4.b klassi 11 õpilast.
Neljade ja viitega lõpetas 5.a klassi 6 õpilast.
Neljade ja viitega lõpetas 5.b klassi 11 õpilast.

Õpilaste arv jaguneb hetkeseisuga kolme klassi vahel järgnevalt: 6.a 21 õpilast, 6.r klass 21 ja 6.b klass 16 õpilast.

6.a klassis õpib hinnetele „4“ ja „5“ 10 õpilast.
Hinnetele „4“ ja „5“ õppis 6.b klassis 9 õpilast.


Hinnetele „4“ ja „5“ õppis 7.a klassis 6 õpilast.
Hinnetele „4“ ja „5“ õppis 7.b klassis 1 õpilane.
Hinnetele „4“ ja „5“ õppis 7.r klassis 12 õpilast.
Hinnetele „4“ ja „5“ õppis 8.a klassis 9 õpilast.
Hinnetele „4“ ja „5“ õppis 8.b klassis 1 õpilane.
Hinnetele „4“ ja „5“ õppis 8.r klassis 14 õpilast.
9A klassis on lõpueksamitele lubatud 18 õpilast.
9C klassis on lõpueksamitele lubatud 12 õpilast.
9R klassis on lõpueksamitele lubatud 23 õpilast.
10.a lõpetas klassi 11 õpilast.
10.b lõpetas klassi 21 õpilast, sh 1 õpilane õppis hinnetele "4" ja "5".
11.a lõpetas klassi 18 õpilast.
11.b lõpetas klassi 17 õpilast. Hinnetele „4“ ja „5“ õppis 1 õpilane.

Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste vanematele väljastati teated ja õpilastele tööplaanid sooritamise kohta.

OTSUSTATI:
1.1 Määrata 1.-3. kooliastmes täiendav õppetöö 32 õpilasele.
Alus: Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41 §12 l.4

1.2 Jätta 1.- 3. kooliastemes klassikursust kordama 8 õpilast.
Alus: Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41 §12 l.5

1.3 Jätta klassikursust kordama ja kustutada kooli nimekirjast seoses 17-aastaseks saamisega 2 õpilast.
Alus: Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määrus nr 52 §6 l.3 p.2

1.4 Seoses välismaal õppimisega kustutada kooli nimekirjast 1 õpilane.
Alus: Alus: Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määrus nr 52 §5 l.7

1.5 Säilitada lapsevanema avalduse põhjal järgmise õppeaasta lõpuni üks õpilaskoht.
 
1.6 Määrata gümnaasiumis täiendav õppetöö 34 õpilast.
Alus: Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41 §13 l.4

1.7 Kustada seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast 10A õpilane.
Alus: Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määrus nr 52 §6 l.6

1.8 Anda tervislikel põhjustel ajapikendust õppematerjali järele vastamiseks 11.B õpilasele ja 11.A õpilasele.
 
1.9 Võimaldada lapsevanema avalduse alusel 10.B klassi õpilasel seoses terviserikkega 2010/11 õppeaastal korrata 10. klassi.

1.10 Võimaldada 10B klassi õpilasel alates 2010/11 õppeaastast asuda õppima humanitaar-majanduskallakuga klassi.

1.11 Määrata pikendatud õpeaasta lõpetamise esimeseks tähtajaks 18. juuni 2010 ja teiseks tähtajaks 30. august 2010

1.12 Tunnustada aineõpetajate ja klassijuhatajate tööd õppeedukuse tagamisel ja põhikoolist väljalangevuse ennetamisel

2. Kooli hindamisjuhend, uuendused ja ettepanekud algavaks õppeaastaks
KUULATI: R. Liblik – Uuendatud on kooli hetkel kehtivat hindamisjuhendit. See peaks olema täpsem ja põhjalikum kui eelmine.

Tegu on siis korrigeeritud senise hindamisjuhendiga, päris uus hindamisjuhend koostatakse, kui rakendub uus õppekava. Hetke hindamisjuhend toetub siiski vanale õppekavale.

Muudatustes on hetkel uusi nüansse nt. et veerandihinne pannakse välja minimaalselt kolme jooksva hinde põhjal. Uus hindamisjuhend saadetakse kõigile õpetajatele mailile, palutakse tutvuda ja teha omapoolseid ettepanekuid selle täiustamiseks.

OTSUSTATI:
2.1 Õpetajad tutvuvad juunikuu jooksul hindamisjuhendite parandustega ja teevad omapoolseid ettepanekuid selle täiendamiseks või parandamiseks.


Seotud lehed:
Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!

* Rebaste ristimine Kuristiku moodi

* Kõrvitsane Kuristiku

* Maailmaharidusnädala üritusVaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii