TüdrukudPoisid

Kiire!
Üleval on nüüd esialgne esinemisjärjekord ning võimalus enda grupile registreerida prooviaeg.

Vabakavade registreerimise VIIMANE tähtaeg 11. detsember kell 15.00. Registreerida saab arvutiõpetaja Aivari juures, võimaluse korral kaasa võtta kavamuusika.

Spordipäev 14. detsembril
Kell 9.00 tüdrukutel kollases võimlas, poistel sinises võimlas.
Kell 10.00 tüdrukute kohustuslikud kavad aulas.
Kell 12.00 tüdrukute vabakavad aulas.

Algklasside spordipäeva kohta saab infot kehalise kasvastuse õpetajate käest.

Spordipäev detsember 2006


Informatsioon Kuristiku talvise spordipäeva 2006 kohta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuristiku.ee foorum.kuristiku.ee