Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

2. sept – Algab kool

Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Koolilaps sätib ranitsat 23.08
Uue õppeaasta eelinfo 23.08
August 2019 16.08
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
02.09 – Kübe Tämmo
04.09 – Aire Luugus
04.09 – Riina Raaga
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2018/2019-4, 3. jaanuar 2019

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2018/2019-4, 3. jaanuar 2019

ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

3. jaanuar 2019, nr. 1-4/4
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 11.15
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 11.45
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Siiri Aiaste
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: Ly Melesk, Heli Paju, Riina Raaga, Ülle Piibar, Kübe Tämmo, Kirsti Vooglaid, Veinika Lemsalu, Anne Soolepp, Kati Lepp, Aire Luugus, Ele-Marika Sooväli, Andres-Aare Tooming, Ellen Plaado, Marje Kallasvee, Valentina Tsirihhova, Laura Johanna Evisalu, Anu Karus, Olga Lillemaa, Heli Malve, Eve Neito, Külli Ratassepp, Annela Valdi, Merilyn Martis, Karin Hallisk, Saskia Virosiim, Lisann Aljaste, Rolando Javier Beaujon Mejia, Katrin Lehtma, Margarita Eero, Katrin Näär, Alari Põlm, Silvia Jõesaar, Marju Jäe, Anu Kurik, Heli Jakobson, Natalja Kedrov, Eha Keel, Anna Klepinina, Kadri Käärd, Olga Modina, Aivar Metsaveer, Margit Onga, Gea Pulst, Priit Ratassepp, Riina Rotšan, Sirje Ringmäe, Jana Zebergs, Märt Tammisaar, Tiia Tarm, Linda Veski, Siiri Vilgats, Marge Visnapuu, Liis Tisler

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: Raino Liblik, Kristi Pajur, Jevgeni Grigorjev, Karin Kaju, Iti-Kärt Kiivit, Maarja Kikas, Marilis Kirotar, Viia Kursk, Liidia Kuusksalu, Heidi Maiberg, Daniel Nüüd, Andres Raja, Diana Rand, Tanel Renter, Triin Tibar, Kristi Toomra, Hele Täht, Sirje Vasmann-Perend, Aare Vigla, Kristi Viires, Andra Viirpalu, Maire Kasser, Hanna Kivila

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine – S. Aiaste
2. Muudatustest kooli kodukorras – S. Aiaste
3. Õpilaste … ja … küsimus seoses kaasõpilaste turvalisuse tagamisega

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
S. Aiaste teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastuvõetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. Eelmise õppenõukogu otsusega 2.1 rakendati …ajutine õppes osalemise keeld alates 3. detsembrist kuni  13. detsembrini 2018. Õpilane õppis sel ajal kodus ja tuli taas kooli 17. detsembril. 

2. Muudatustest kooli kodukorras
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Siiri Aiaste teavitas õppenõukogu kodukorra sisu üle vaatamisest ja keelelisest korrigeerimisest, mille käigus muutus kodukorra dokument kompaktsemaks ja paremini loetavamaks. Aja ja uute seadustega kooskõlastamiseks kasutati kodukorra dokumendi korrigeerimisel spetsialistide abi. Siiri Aiaste rääkis olulisematest muudatustest ja andis teada, et uuendatud kodukorra versioon saadetakse lähipäevil töötajate mailile tutvumiseks.


Otsustati:
2.1. Kiita muudatused kooli kodukorras heaks
Otsuse õiguslik alus:  HTM 23. augusti 2010 määrus nr 44 „ Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord“ § 2 punkt 4, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta.

3. Õpilaste … ja … küsimus seoses kaasõpilaste turvalisuse tagamisega
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Siiri Aiaste andis teada, et .. õpilane … käitus eelmise aasta lõpus koolis ebaväärikalt, ähvardades ja häirides kaasõpilasi ja tekitades pidevaid konflikte. Aiaste palus klassijuhatajal …  …. lapsevanem teisipäevaks, 8. jaanuariks välja kutsuda, et teavitada vanemat tema lapsele võimaliku koolikeelu rakendamise põhjustest ja vajalikkusest. 
Teine problemaatiline õpilane on … …. klassist, kes on saanud 17-aastaseks. Klassijuhatajal … paluti järgmise nädala jooksul lapsevanem välja kutsuda, et teavitada õpilase võimalikust nimekirjast kustutamisest, kuna õpilasel on vaid negatiivsed hinded, häirib tugevalt tunnidistsipliini ja kaasõpilaste õpivõimalusi. Lapsevanemale pakutakse võimalusi, kus ja kuidas … saaks oma haridusteed jätkata.

Otsustati:
3.1. Klassijuhataja … kutsub ajavahemikus 7.-11. jaanuar 2019 kooli…, et õpilase käitumisest ja võimalikust koolikeelust rääkida
Otsuse õiguslik alus:
HTM 23. augusti 2010 määrus nr 44 „ Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord“ §3 punkt 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise ja §2 punkt 11, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks

3.2. Klassijuhataja … kutsub ajavahemikus 7.-11. jaanuar 2019 kooli … lapsevanema, et õpilase käitumisest ja võimalikust nimekirjast kustutamisest rääkida
Otsuse õiguslik alus:
HTM 23. augusti 2010 määrus nr 44 „ Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord“ §3 punkt 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise ja §2 punkt 11, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks


Siiri Aiaste Karmen Kisel
Õppejuht Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii