Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

2. sept – Algab kool

Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tule noortekoori 25.08
Uue õppeaasta eelinfo 25.08
Koolinoorte suvemängud Meri ja Päike 25.08
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
02.09 – Kübe Tämmo
04.09 – Aire Luugus
04.09 – Riina Raaga
07.09 – Aare Vigla
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2017/2018-7, 11. juuni 2018

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2017/2018-7, 11. juuni 2018

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

11 . juuni 2018, nr. 1-4/7
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 13.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 13.45
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Riina Raaga, Ülle Piibar, Kübe Tämmo, Liidia Kuusksalu, Kirsti Vooglaid, Olga Lillemaa, Niina Rekuta, Tanel Renter, Priit Ratassepp, Anu Kurik, Heli Malve, Jana Zebergs, Kadri Käärd, Linda Veski, Rolando Javier Beaujon Mejia, Anette Puusemp, Riina Rotšan, Triin Tibar, Veinika Lemsalu, Liis Tisler, Heli Jakobson, Anne Soolepp, Tiia Tarm, Eve Neito, Kristi Viires, Viia Hang, Kati Lepp, Aire Luugus, Külli Ratassepp, Ele-Marika Sooväli, Märt Tammisaar, Eva-Leena Pae, Andres-Aare Tooming, Karin Kaju, Marilis Kirotar, Merilyn Martis, Katrin Näär, Alari Põlm, Aare Vigla, Hanna Kivila, Lisann Aljaste, Maire Kasser, Ellen Plaado, Marje Kallasvee, Margarita Eero, Jevgeni Grigorjev, Eha Keel, Hanna Pajula, Diana Rand, Sirje Vasmann-Perend, Helen Saarts, Annela Valdi, Valentina Tsirihhova, Maarja Kikas

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: Olga Modina, Kristi Pajur, Laura-Liis Pärna, Silva Jõesaar, Natalja Kedrov, Iti-Kärt Kiivit, Liana Lepik, Aivar Metsaveer, Daniel Nüüd, Gea Pulst, Hele Täht, Klemen Slabina

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine – Raino Liblik
2. 2017./2018. õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides – L. Melesk, Siiri Aiaste, klassijuhatajad


1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastuvõetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. 
Otsusega 2.1 kiideti muudatused kooli õppekavas heaks ja juhindutakse edaspidi Kuristiku Gümnaasiumi uuendatud õppekavast.  Juba on alustatud tööd 5. klassi uue lõiminguaine „Meie Eesti“ ainekavaga ja tehtud ettevalmistusi 4. klassis oskusainetes kujundavale hindamisele üle minekuks.


2. 2017./2018. õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
L. Melesk andis ülevaate 1.-3. klassi õppekasvatustöö tulemustest.
1. a klassi lõpetasid õpilased:…
Kiituskirjaga lõpetavad klassi: …
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
1. b klassi lõpetasid õpilased:…
Kiituskirjaga lõpetavad klassi...
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
….
Klassikursust jääb lapsevanem …12.06.2018 avalduse alusel kordama…, kes ei jõua edasi eesti keeles, matemaatikas, loodusõpetuses, inglise keeles.
1. c klassi lõpetasid õpilased:
….
Kiituskirjaga lõpetavad klassi …
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
Klassikursust jäävad lapsevanem …. 29.05 avalduse alusel kordama …. ja lapsevanem …30.05.2018 avalduse alusel kordama...

2.a klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi …Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole.

2.b klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetab klassi ..
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:

2.c klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi …
Täiendavale õppetööle jääb õpilane …
Klassikursust jääb lapsevanem …6.06.2018 avalduse alusel kordama...

2.d klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi…
Täiendavale õppetööle jääb õpilane …

3. a klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi…
Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole. Klassikursust jääb lapsevanem ….7.06.2018 avalduse alusel kordama ... Lapsevanem palub õpilast täiendavale õppetööle mitte jätta, kuna ta alustab sügisest 3. klassi õpinguid Laagna Lasteaed-Põhikoolis.

3. b klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi ...
Täiendavale õppetööle jääb õpilane …
Klassikursust jääb lapsevanem … 7.06.2018 avalduse alusel kordama …. Õpilane asub õppima Ristiku Põhikooli.

3. c klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetab klassi ...
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:

3.d klassi lõpetasid õpilased:
…. 
Kiituskirjaga lõpetavad klassi ….
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
Järgnevalt andis Karmen Kisel koostöös klassijuhatajatega ülevaate 4. - 6. klassi õppekasvatustöö tulemustest.

4. a klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi …Neljade-viitega lõpetab klassi 8 õpilast. Täiendavale õppetööle jäävaid õpilasi ei ole.

4.b klassi lõpetasid õpilased:
….
Kiituskirjaga lõpetavad klassi… Neljade-viitega lõpetab klassi 12 õpilast. Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole.

4.c klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetab klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi 6 õpilast.
Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole.

4.d klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetab klassi... Neljade-viitega lõpetab klassi 7 õpilast.
Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole.

4.v klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetajaid ei ole. Neljade-viitega lõpetas klassi üks õpilane. Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole.

5.a klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi …Neljade-viitega lõpetab klassi 11 õpilast.
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:

5.b klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi... Neljade-viitega lõpetab klassi 11 õpilast.
Täiendavale õppetööle jääb …

5.c klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi…. Neljade-viitega lõpetab klassi 9 õpilast.
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
6.a klassi lõpetasid õpilased:

Kiituskirjaga lõpetavad klassi... Neljade-viitega lõpetab klassi 15 õpilast.
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
6.b klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetab klassi...  Neljade-viitega lõpetab klassi 6 õpilast.
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
Järgnevalt tegi 7.-11. klassi õppetulemustest kokkuvõtteid Siiri Aiaste koostöös klassijuhatajatega.

7.a klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi... Neljade-viitega lõpetab klassi 7 õpilast.
Täiendavale õppetööle jääb ...

7.b klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi... Neljade-viitega lõpetab klassi 5 õpilast.
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
… on puudulikult hinnatud eesti keel, kirjandus, inglise keel, saksa keel, bioloogia, ajalugu, muusika, kehaline kasvatus. Õpilasel on väga suur mahajäämus. Õppenõukogu otsusega jäetakse … klassikursust kordama.


7.c klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi... Neljade-viitega lõpetab klassi 6 õpilast.
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:…
 7.v klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetajaid ei ole. Neljade-viitega lõpetab klassi üks õpilane. Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole.

8.a klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetab  klassi... Neljade-viitega lõpetab klassi 9 õpilast.
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
Klassikursust jääb kordama …, kellel on 11 õppeainet puudulikult hinnatud. Õpilane ei ole terve II poolaasta sisuliselt koolis käinud, puudumised on põhjuseta, pere ja lapsega tegeleb lastekaitse, sotsiaaltöötaja, noorsoopolitsei. 

8.b klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi... Neljade-viitega lõpetab klassi 11 õpilast.
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
… ema … on 11.06.2018 esitanud avalduse oma tütrele 3. trimestri hinnete välja paneku pikendamiseks kuni 20. juunini 2018. Põhjuseks on õpilase tervislik seisund. Hetkel on … puudulik seis eesti keeles, kirjanduses, bioloogias, muusikaõpetuses, loovtöö alustes. Õppenõukogu otsustas peale arutelu anda … ajapikendust ainete vastamiseks.

Klassikursust jääb kordama …. Õpilasel on väga palju põhjuseta puudumisi, mahajäämus on suur. 13 õppeainet on puudulikult hinnatud. Samuti jääb klassikursust kordama…, kellel on puudulikult hinnatud 8 õppeainet ja ka loovtöö tegemata.

8.c klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi... Neljade-viitega lõpetab klassi 6 õpilast.
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
… on puudulikult hinnatud eesti keel, füüsika, geograafia, inglise keel, keemia, kirjandus, kehaline kasvatus, loovtöö alused, matemaatika, muusikaõpetus, vene keel. Klassijuhatajate hinnangul ei suuda õpilane täiendaval õppetööl oma õppevõlgnevusi likvideerida, kuna puudumise tõttu tekkinud õppevõlgnevused on nii suured. Klassijuhatajad tegid ettepaneku…klassikursust kordama jätta. Toimus hääletus. 56 õppenõukogu liiget olid ….klassikursust kordama jätmise poolt, 1 oli vastu.

10.a klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetajaid ei ole. Neljade-viitega lõpetab klassi 4 õpilast.
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:
…on puudulikult hinnatud  ajalugu, bioloogia, eesti keel, geograafia, inglise keel, inglise ärikeel, keemia, kehaline kasvatus, kirjandus, kunstiajalugu, majandusõpetus, matemaatika, muusikaajalugu
…on puudulikult hinnatud eesti keel, hispaania keel, füüsika, keemia, kirjandus, matemaatika, muusikaajalugu. Õppenõukogu otsusega kustutatakse…ja…seoses edasijõudmatusega õppetöös Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast.           

10.b klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetavad klassi... Neljade-viitega lõpetab klassi 10 õpilast.
Täiendavale õppetööle jäävad õpilased:

11. klassi lõpetasid õpilased:
Kiituskirjaga lõpetab klassi ... Neljade-viitega lõpetab klassi 12 õpilast.
Täiendavale õppetööle jääjaid ei ole.
Raino Liblik teavitas õppenõukogu liikmeid lapsevanem … 31.05.2018 avaldusest, milles ta palub oma pojale…koolikoha säilitamist. Õpilane õpib 2018./19. õppeaastal Argentiinas ja soovib meie koolis õpinguid jätkata alates 1.09.2019. 
 
OTSUSTATI:
2.1 Viia järgmisesse klassi üle kõik punktis 2 loetletud õpilased, kes lõpetasid klassi.
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi

2.2 Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 13. juunist 2018 järgmised õpilased: …
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise

2.3 Jätta 1.- 3. kooliastmes klassikursust kordama …
 Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama

2.4 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast 10. a õpilased …
Otsuse õiguslik alus: PGS § 28 lõige 1 punkt 7, mille kohaselt arvatakse õpilane koolist välja, kui talle on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud»

2.5 Säilitada lapsevanema avalduse alusel kuni 1.09.2019 õpilaskoht 11. klassi õpilasele…, kes asub vahetusaasta programmi raames 2018./19. õppeaastal õppima Argentiinas.

2.6 Anda seoses mõjuvate põhjendustega tervislikel põhjustel ajapikendust õppematerjali järele vastamiseks 8. b klassi õpilasele....
Otsuse õiguslik alus: PGS § 24 lõige 6, mille kohaselt võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest.

2.7 Määrata täiendava õppetöö alguseks üleminekuklassides 13. juuni 2018 ja esimeseks tähtajaks 20. juuni 2018.
Otsuse õiguslik alus: PGS § 24 lõige 6, mille kohaselt võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest.

Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii