Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Algab suur juubeli viktoriin! 22.09
Pikapäevarühm 20.09
Toitlustamine 20.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
03.10 – Sirle Truu
04.10 – Maili Pallas
05.10 – Siiri Vilgats
05.10 – Olga Lillemaa
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2016/2017-3, 25. jaanuar 2017

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2016/2017-3, 25. jaanuar 2017

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

25. jaanuar 2017, nr. 1-4/3
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 15.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 15.20
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: 
Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Valentina Tsirihhova, Riina Raaga, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär, Kristi Toomra, Ülle Piibar, Kübe Tämmo, Annela Valdi, Liidia Kuusksalu, Kirsti Vooglaid, Marilis Kirotar, Olga Lillemaa, Niina Rekuta, Liana Lepik, Evely Pajula, Tanel Renter, Anette Puusemp, Priit Ratassepp, Sirje Vasmann-Perend, Anu Kurik, Margarita Eero, Heli Malve, Eha Keel, Aire Luugus, Ly Melesk, Külli Ratassepp, Kertu Pildre, Viia Hang, Veinika Lemsalu, Mailis Ostra, Jana Zebergs, Aare Vigla, Annika Roosimägi, Kadri Käärd, Merilyn Martis, Iti-Kärt Kiivit, Linda Veski, Hanna Kivila, Kati Lepp, Merilyn Martis, Esta Saula

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: 
Eve Neito, Olga Modina, Janno Isat, Marika Kundla, Kristi Pajur, Helina Aslan, Natalja Kedrov, Piret Eero, Piret Jürman, Triin Tibar, Maarja Kikas, Helen Saarts, Dorotheja Kutšinskaja, Marko Adamson, Katrin Koit, Agnes Kruusmägi, Mihkel-Matteus Luik, Aivar Metsaveer, Ulvi Nei, Laura-Liis Pärna, Riina Rotšan, Ott Rovgeiša, Klemen Slabina, Andres-Aare Tooming, Kettrud Väisanen

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine – Raino Liblik
2. 11. klassi õpilase Karl Indrek Rebase edasijõudmatus õppetöös – R. Liblik, M. Kirotar
3. Ettepanekutest kooli kodukorra muudatusteks – R. Liblik

1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastu võetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. Otsusega 2.1 kiideti muudatused Kuristiku Gümnaasiumi kodukorras heaks. Hetkeseisuga on tulnud mitmeid uusi ettepanekuid kodukorra täiendamiseks ja keeleliseks korrigeerimiseks. Liblik peatus ka käitumise kujundava hindamise lausepanga täiendamisel, mida tehakse hiljemalt märtsikuuks, et täiendatud lausepanga abil oleks võimalik anda 2. trimestri käitumishinnang. Kodukorra üle vaatamiseks luuakse komisjon, kus on eesti keele õpetajad ja erinevate õppekavavaldkondade esindajad, et kooli kodukorra dokument üle vaadata.
2. 11. klassi õpilase edasijõudmatus õppetöös

Otsustati: 
2.1 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast 11 klassi õpilane.
 Otsuse õiguslik alus: PGS § 28 lõige 7, mille kohaselt arvatakse õpilane koolist välja, kui talle on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud».

3. Ettepanekutest kooli kodukorra muudatusteks
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
Raino Liblik teavitas õppenõukogu kodukorra sisu lõpliku üle vaatamise ja keelelise korrigeerimise komisjoni loomise vajadusest ja palus teha ettepanekuid pädevate liikmete leidmiseks antud komisjoni. Otsustati, et töörühma juhib Raino Liblik, seal osalevad eesti keele õpetajate esindajatena Eha Keel ja Priit Ratassepp, humanitaarainete esindajana Ülle Piibar, algklasside esindajana Ly Melesk, loodusainete esindajana Katrin Näär, oskusainete esindajana Marko Adamson, matemaatikute esindajana Kübe Tämmo, võõrkeelte esindajatena Jana Zebergs ja Linda Veski, tugispetsialistina Mailis Ostra ja põhikooli- ja gümnaasiumiastme esindajana Siiri Aiaste. 9. veebruaril 14.50 toimub kodukorra töörühma esimene kogunemine. 

Otsustati:
3.1 Moodustada Kuristiku Gümnaasiumi kodukorra korrigeerimiseks ja täiendamiseks eri ainevaldkondade ja huvirühmade esindajatest töörühm koosseisus: Raino Liblik, Siiri Aiaste, Ly Melesk, Mailis Ostra, Eha Keel, Priit Ratassepp, Ülle Piibar, Katrin Näär, Jana Zebergs, Linda Veski ja Marko Adamson
Otsuse õiguslik alus:  HTM 23. augusti 2010 määrus nr 44 „ Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord“ § 2 punkt 4, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta.


Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii