Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2015/2016-8, 30. august 2016

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2015/2016-8, 30. august 2016

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

30. august 2016, nr. 1-4/8
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 12.00
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: 
Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Valentina Tsirihhova, Riina Raaga, Helen Saarts, Esta Saula, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär, Kristi Toomra, Ülle Piibar, Tiia Tarm, Kübe Tämmo, Annela Valdi, Liidia Kuusksalu, Kirsti Vooglaid, Marilis Kirotar, Olga Lillemaa, Niina Rekuta, Liana Lepik, Evely Pajula, Tanel Renter, Aivar Metsaveer, Anette Puusemp, Priit Ratassepp, Sirje Vasmann-Perend, Anu Kurik, Margarita Eero, Heli Malve, Andres-Aare Tooming, Melena Schulz, Katrin Koit, Eha Keel, Aire Luugus, Ly Melesk, Külli Ratassepp, Klemen Slabina, Kertu Pildre, Viia Hang, Veinika Lemsalu, Kati Lepp, Olga Modina, Mihkel-Matteus Luik, Mailis Ostra, Riina Rotšan, Jana Zebergs, Aare Vigla, Annika Roosimägi, Kadri Käärd, Merilyn Martis, Ulvi Nei, Hanna Kivila, Maarja Kikas

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: 
Eve Neito, Marika Kundla, Janno Isat, Kristi Pajur, Helina Aslan, Natalja Kedrov, Piret Eero, Piret Jürman, Triin Tibar, Marko Adamson, Iti-Kärt Kiivit, Agnes Kruusmägi, Laura-Liis Pärna, Ott Rovgeiša

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine – Raino Liblik
2. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest – Ly Melesk, S. Aiaste
3. Kuristiku Gümnaasiumi arengukava eesmärkide täitmisest – R. Liblik, S. Aiaste
4. 2016./17. õppeaasta eesmärgid ja tegevused linnas ja koolis – R. Liblik
5. 2016./17. õppeaasta tunniplaani koostamine – S. Aiaste
6. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2016/17 – R. Liblik 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine

2. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest ja järeleksamitestOTSUSTATI:
2.1 Viia järgmisesse klassi üle kõik punktis 2 loetletud 12 õpilast. 

Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi

2.2 Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks pikendada täiendava õppetöö tähtaega 10. klassi õpilasel  kuni 30.09.2016.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise

2.3 Jätta klassikursust kordama 4. klassi õpilane

Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama

2.4 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast 1 õpilane
 
Otsuse õiguslik alus: PGS § 28 lõige 7, mille kohaselt arvatakse õpilane koolist välja, kui talle on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud».

2.5 2015./16. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 9. klassi 1 õpilane

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise.

2.6 Väljastada õpilasele põhikooli lõputunnistus

Otsuse õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse. 

3. Kuristiku Gümnaasiumi arengukava eesmärkide täitmisest
4. 2016./17. õppeaasta eesmärgid ja tegevused linnas ja koolis

5. 2016./17. õppeaasta tunniplaani koostamine

6. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2016/17

OTSUSTATI: 
6.1 Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2016./17. õppeaastaks kehtestatakse ainekomisjonide lõplike andmete saamisel hiljemalt 30.09.2016.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt kooli õppenõukogu kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks.


Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii