Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2015/2016-4, 7. jaanuar 2016

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2015/2016-4, 7. jaanuar 2016

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

7. jaanuar 2016, nr. 1-4/4
Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 10.15
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: 
Siiri Aiaste, Ly Melesk, Heli Paju, Valentina Tsirihhova, Eha Keel, Aire Luugus, Riina Raaga, Helen Saarts, Esta Saula, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär, Kertu Pildre, Kristi Toomra, Ülle Piibar, Tiia Tarm, Kübe Tämmo, Annela Valdi, Viia Hang, Liidia Kuusksalu, Kirsti Vooglaid, Marilis Kirotar, Kati Lepp, Külli Ratassepp, Olga Lillemaa, Niina Rekuta, Liana Lepik, Evely Pajula, Tanel Renter, Veinika Lemsalu, Aivar Metsaveer, Anette Puusemp, Riina Rotšan, Priit Ratassepp, Klemen Slabina, Jana Zebergs, Sirje Vasmann-Perend, Kalev Kosk, Anu Kurik, Margarita Eero, Heli Malve, Laura-Liis Pärna, Andres-Aare Tooming, Melena Schulz, Lea Kull-Kaevats, Mailis Ostra

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: 
Eve Neito, Marika Kundla, Janno Isat, Kristi Pajur, Helina Aslan, Natalja Kedrov, Piret Eero, Siim Haas, Piret Jürman, Maarja Kikas, Triin Tibar, Katrin Koit, Agnes Kruusmägi, Mihkel-Matteus Luik

Päevakord:

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine – Raino Liblik
2. Muudatustest õppekavas – Raino Liblik
3. Muudatustest kooli kodukorras – Raino Liblik 
3. Lapsevanem Eneli Liivamäe avalduse üle vaatamine – Raino Liblik

1. Eelmise õppenõukogu  otsuste üle vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
R. Liblik teavitas õppenõukogu eelmisel õppenõukogu koosolekul vastuvõetud otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest. Otsusega 2.1 kiideti muudatused ja täiendused kooli õppekavas heaks ja juhindutakse edaspidi uuendatud kooli õppekavast.
2. Muudatustest õppekavas

OTSUSTATI:
2.1 Kiita muudatused ja täiendused kooli õppekavas heaks ja juhinduda edaspidi uuendatud kooli õppekavast. Õpilased, kes on juba sooritanud erinevate instantside juures inglise ,saksa või vene keele  sertifikaadieksami B1 või B2 tasemele, millega soovivad asendada inglise keele riigieksamit, peavad esitama saavutatud keeletaset tõendava dokumendi hiljemalt 20. jaanuariks koolile, kes omakorda saadab koopia eksamikeskusele.
Õpilased, kes soovivad ajaloo koolieksami asendada vene keele sertifikaadieksamiga, peavad keeleeksami sooritamist tõendava tunnistuse/sertifikaadi esitama kooli kantseleisse  hiljemalt kaks nädalat enne koolieksami toimumist koos avaldusega.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste kohta. 

3. Muudatustest kooli kodukorras

OTSUSTATI:
3. 1 Õpetajad tutvuvad muudetud kodukorraga kahe nädala jooksul ja esitavad omapoolseid täiendusi või parendusettepanekuid uuenduste osas
Otsuse õiguslik alus:  HTM 23. augusti 2010 määrus nr 44 „ Kooli õppenõukogu ülesanded ja  töökord“ § 2 punkt 4, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta.

4. Koduõppele lubamine.
OTSUSTATI:
4.1 Lubada 9. klassi õpilane lapsevanema vastutusel koduõppele
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010.a. määruse nr. 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §3 lõige 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilasele koduõppe rakendamise vanema taotlusel.
4.2.Klassijuhataja Tiia Tarm teeb koostöös aineõpetajatega individuaalse vastamise graafiku ja teavitab sellest ka lapsevanemat.


Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii