Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

2. sept – Algab kool

Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tule noortekoori 25.08
Uue õppeaasta eelinfo 25.08
Koolinoorte suvemängud Meri ja Päike 25.08
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
02.09 – Kübe Tämmo
04.09 – Aire Luugus
04.09 – Riina Raaga
07.09 – Aare Vigla
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2014/2015-8, 19. juuni 2015

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2014/2015-8, 19. juuni 2015

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

19. juuni 2015, nr. 1-4/8 Tallinn
Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 14.45
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: 
Ly Melesk, Heli Paju, Margarita Eero, Valentina Tsirihhova, Eha Keel, Aire Luugus, Riina Raaga, Helen Saarts, Esta Saula, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär, Kertu Pildre, Heli Malve, Kristi Toomra, Priit Ratassepp, Ülle Piibar, Liana Lepik, Tiia Tarm, Kübe Tämmo, Annela Valdi, Siim Haas, Siiri Aiaste, Viia Hang, Veinika Lemsalu, Riina Rotšan, Triin Tibar, Liidia Kuusksalu, Evely Pajula, Kirsti Vooglaid, Aivar Metsaveer, Melena Schultz, Marilis Kirotar, Kalev Kosk, Kati Lepp, Eve Neito, Tanel Renter, Katrin Koit, Külli Ratassepp

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: 
Marika Kundla, Janno Isat, Kristi Pajur, Helina Aslan, Sirje Vasmann-Perend, Natalja Kedrov, Mihkel-Matteus Luik, Piret Jürman, Anna Dekelbaum, Olga Lillemaa, Anette Puusemp, Niina Rekuta

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine – Raino Liblik
2. 2014./2015. õppeaasta 9. klasside lõpetamine  - S. Aiaste, klassijuhatajad
3. 2014./2015. õppeaasta 12. klasside lõpetamine  - S. Aiaste, klassijuhatajad
4. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest üleminekuklassides – Ly Melesk, S. Aiaste, aineõpetajad
5. Kevin Reboneni lapsevanema avalduse läbi vaatamine – Ly Melesk

1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine

2. 2014./2015. õppeaasta 9. klasside lõpetamine
OTSUSTATI:
2.1 2014./15. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 9. klassi lõpetasid  50õpilast. 
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise.

2.2 Väljastada eelpool loetletud õpilastele põhikooli lõputunnistus
Otsuse õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

2.3 Väljastada kiituskiri 9 klassi õpilasele.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

3. 2014./2015. õppeaasta 12. klassi lõpetamine  
OTSUSTATI:
3.1 2014./15. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 12. klassi lõpetasid 43  õpilast.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõpetamise.

3.2 Väljastada otsuses 3.1 loetletud õpilastele gümnaasiumi lõputunnitus
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise.

3.3 Tunnustada kuldmedaliga 12.b klassi õpilasi. 
3.4 Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010.a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 3 lõige 3, mille kohaselt gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

4. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest üleminekuklassides

OTSUSTATI:
4.1 Jätta klassikursust kordama 8.a klassi õpilane. 
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama.

4.2 Lugeda klass lõpetatuks ja viia järgmisesse klassi üle õpilased, kes sooritasid täiendava õppetöö.
 Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi

4.3 Viia ilma täiendavat õppetööd sooritamata ja 7. klassi lõpetamata 8. klassi üle õpilane.
Otsuse õiguslik alus: Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise.

4.4 Seoses välismaal õppimisega kustutada õpilane Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast.
Otsuse õiguslik alus: PGS § 28 lõige 2, mille kohaselt arvatakse õpilane kooli nimekirjast välja, kui ta on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole esitanud § 28 lõike 3 kohaselt taotlust.


5. Lapsevanema avalduse läbi vaatamine
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:

OTSUSTATI:
5.1 Õpilane jääb klassikursust kordama
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama.


Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii