Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

19. veeb - Spordipäev Kõrvemaal
22. veeb - EV aktused
25. veeb-3. märts - Koolivaheaeg


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Koolivaheaeg ja infokoosolek lastevanematele 20.02
Kirjanik külas 19.02
Toitlustamine 19.02
 
Viimased pildialbumid
Spordipäev Kõrvemaal 19....
Külas kirjanik Mika Kerä...
"Tagasi kooli" k...
Jõululõuna 21. detsembri...
Maailmaharidusnädal 3.-7....
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
17.02 – Liidia Kuusksalu
18.02 – Kati Lepp
24.02 – Siiri Aiaste
05.03 – Ülle Piibar
07.03 – Linda Veski
09.03 – Heli Paju
09.03 – Jana Zebergs
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus


Foxacademy

Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2013/2014-4, 5. juuni 2014
2013/2014-4, 5. juuni 2014

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

5. juuni 2014, nr. 1-4/4, Tallinn

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 14.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 15.30
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: 
Liidia Kuusksalu,  Ly Melesk, Heli Paju, Valentina Tsirihhova, Eha Keel, Natalja Kedrova, Kati Lepp, Olga Lillemaa, Aire Luugus, Anette Puusemp, Riina Raaga, Niina Rekuta, Helen Saarts, Esta Saula, Ele-Marika Sooväli, Toivo Susi, Katrin Näär, Riina Rotšan, Kertu Pildre, Liisi Kattago, Annika Nikonov, Viia Hang, Heli Malve, Helina Aslan, Kalev Kosk, Kristi Toomra, Priit Ratassepp, Tanel Renter, Anna Dekelbaum, Ülle Piibar, Sirje Vasmann-Perend, Liana Lepik, Tiia Samoilov, Aivar Metsaveer, Kübe Tämmo, Annela Valdi, Kirsti Vooglaid, Evely Pajula, Siim Haas, Marika Jänt, Marilis Kirotar, Margit Karro, Maarja Noormets, Eve Neito

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: 
Marika Kundla, Annika Kongi, Melena Schultz, Janno Isat, Kristi Pajur, Siiri Aiaste, Auli Reitel, Piret Jürman, Katrin Koit, Veinika Lemsalu, Tiina Liiva, Mare Miikman, Külli Ratassepp, Margarita Eero

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine – Raino Liblik
2. 2013./2014. õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides – L. Melesk, klassijuhatajad
3. 9. ja 12. klassi õpilastele täiendava õppetöö määramine – Ly Melesk, Olga Lillemaa, Marika Jänt,Valentina Tsirihhova, Annika Nikonov

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine

2. 2013./2014. õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides

OTSUSTATI:
2.1 Viia järgmisesse klassi üle punktis 2 loetletud õpilased, kes lõpetasid klassi

Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi

2.2 Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta täiendavale õppetööle direktori kehtestatud päevakava või individuaalse õppekava alusel alates 9. juunist 2014 40 õpilast. 
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise

2.3 Jätta 1.- 3. kooliastmes klassikursust kordama 8 õpilast õpilast.  
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama

2.4 Seoses välismaal õppimisega kustutada Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast 10.a klassi õpilane. 
Otsuse õiguslik alus: PGS § 28 lõige 2, mille kohaselt arvatakse õpilane kooli nimekirjast välja, kui ta on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole esitanud § 28 lõike 3 kohaselt taotlust

2.5 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast 9 õpilast. 
Otsuse õiguslik alus: PGS § 28 lõige 7, mille kohaselt arvataks õpilane koolist välja, kui talle on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud».

2.6 Määrata täiendava õppetöö alguseks üleminekuklassides 9. juuni 2014 ja esimeseks tähtajaks 19. juuni 2014

Otsuse õiguslik alus: PGS § 24 lõige 6, mille kohaselt võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppe ja eksamitega seotud tegevustest.

2.7 Viia 9. klassi üle õpilane, kes ei lõpetanud 8. klassi

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise.

3. Täiendava õppetöö määramine 9. ja 12. klassi õpilastele

Täiendavale õppetööle jäetud õpilaste vanematele väljastati teated ja õpilastele tööplaanid täiendava õppetöö sooritamiseks.

OTSUSTATI:
3.1 Määrata täiendav õppetöö järgmistele 9. ja 12. klassi õpilastele: 17 õpilasele.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise.

3.2 Määrata täiendava õppetöö alguseks 9. klassis 12.06.2014 ja 12. klassis 13.06.2014

Otsuse õiguslik alus: Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õppekava punkt 7.1.3 lõige 6, mille kohaselt jäetakse õpilane täiendavale õppetööle õppeainetes, milles tulenevalt veerandi/poolaasta hinnetest tuleks välja panna aastahinne «puudulik» või «nõrk». Täiendav õppetöö viiakse läbi pärast õppeperioodi lõppu.

3.3 Jätta 9. klassis klassikursust kordama 3 õpilast.
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama

3.4 Kustutada seoses 17-aastaseks saamisega Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast 1 õpilane.

Otsuse õiguslik alus: 
PGS §9 lõige 2, mille kohaselt on isik koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
PGS §28 lõige 5, mille kohaselt arvatakse õpilane koolist välja, kui ta põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia.

Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor ProtokollijaKoolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Astumas Tammsaare jälgedes ehk kuidas abituriendid poole päevaga Põhja-Eestile ringi peale tegid

* "Ma usun tegutsemisse!"

* Lahkuv USA suursaadik: "Kõige rohkem jään igatsema eestlasi."

* 8.a ja 8.b hariv vaheajareis PeterburiVaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii