Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2013/2014-5, 19. juuni 2014

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2013/2014-5, 19. juuni 2014

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

19. juuni 2014, nr. 1-4/5, Tallinn

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 12.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 13.00
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: 
Ly Melesk, Heli Paju, Margarita Eero, Valentina Tsirihhova, Eha Keel, Natalja Kedrova, Kati Lepp, Olga Lillemaa, Aire Luugus, Riina Raaga, Niina Rekuta, Helen Saarts, Esta Saula, Ele-Marika Sooväli, Toivo Susi, Katrin Näär, Kertu Pildre, Liisi Kattago, Annika Nikonov, Heli Malve, Kalev Kosk, Kristi Toomra, Priit Ratassepp, Tanel Renter, Anna Dekelbaum, Ülle Piibar, Sirje Vasmann-Perend, Liana Lepik, Tiia Samoilov, Aivar Metsaveer, Kübe Tämmo, Annela Valdi, Evely Pajula, Siim Haas, Marika Jänt, Marilis Kirotar, Auli Reitel, Maarja Noormets, Siiri Aiaste, Katrin Koit, Tiina Liiva

Õppenõukogu koosolekule kutsutud: Carl Joosep Takkis

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: 
Marika Kundla, Annika Kongi, Melena Schultz, Janno Isat, Kristi Pajur, Külli Ratassepp, Helina Aslan, Viia Hang, Piret Jürman, Liidia Kuusksalu, Veinika Lemsalu, Mare Miikman, Eve Neito, Anette Puusemp, Riina Rotšan, Kirsti Vooglaid, Margit Karro

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste ja endise 11.A klassi õpilase Carl Joosep Takkise avalduse läbi vaatamine – Raino Liblik
2. 2013./2014. õppeaasta 9. klasside lõpetamine  - S. Aiaste, klassijuhatajad
3. 2013./2014. õppeaasta 12. klasside lõpetamine  - S. Aiaste, klassijuhatajad
4. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest üleminekuklassides – Ly Melesk, S. Aiaste, aineõpetajad
5. Ettepanekud kooli õppekava muutmiseks ja täiendamiseks – S. Aiaste

1. Eelmise õppenõukogu otsuste ja endise 11.A klassi õpilase avalduse läbi vaatamine

2. 2013./2014. õppeaasta 9. klasside lõpetamine
OTSUSTATI:
2.1 2013./14. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 9. klassi lõpetasid järgmised õpilased:
9. A klass: 31 õpilast.

9.B klass: 13 õpilast
9.C klass: 6 õpilast
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise.

2.2 Väljastada eelpool loetletud õpilastele põhikooli lõputunnistus
Otsuse õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

2.3 Väljastada kiituskirjad 9.A klassi 2 õpilasele. 
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel.

2.4 Jätta klassikursust kordama 1 õpilane
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama.

3. 2013./2014. õppeaasta 12. klassi lõpetamine  

OTSUSTATI:
3.1 2013./14. õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 12. klassi lõpetavad järgmised õpilased:
12.A klass: 19 õpilast

12.B klass: 22 õpilast
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõpetamise.

3.2 Väljastada otsuses 3.1 loetletud õpilastele gümnaasiumi lõputunnitus
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise.

3.3 Tunnustada kuldmedaliga 12.B klassi õpilast ja hõbemedaliga 12.B klassi õpilast. Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 9. augusti 2010.a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 3 lõige 3, mille kohaselt gümnaasiumilõpetaja kuld- või hõbemedaliga tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.

4. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest üleminekuklassides
OTSUSTATI:
4.1 Jätta klassikursust kordam 1 õpilane
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama.
4.2 Viia lapsevanema avalduse alusel ilma täiendavat õppetööd sooritamata 6. klassi üle 1 õpilane.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise.
5. Ettepanekud kooli õppekava muutmiseks ja täiendamiseks

OTSUSTATI:
5.1 Pedagoogid kaaluvad trimestersüsteemile ülemineku eeliseid ja puuduseid ja kujundavad oma arvamuse augustikuiseks õppeaasta viimaseks õppenõukoguks.

Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste kohta.

Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor ProtokollijaUued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii