Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2013/2014-6, 28. august 2014

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2013/2014-6, 28. august 2014

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

28. august 2014, nr. 1-4/6, Tallinn

 

Õppenõukogu koosoleku toimumise alguse kellaaeg: 10.00
Õppenõukogu koosoleku toimumise lõpu kellaaeg: 10.45
Õppenõukogu koosoleku juhataja nimi: Raino Liblik
Õppenõukogu koosoleku protokollija nimi: Karmen Kisel

Õppenõukogu koosolekust osa võtnud õppenõukogu liikmete nimed: 
Ly Melesk, Heli Paju, Margarita Eero, Valentina Tsirihhova, Eha Keel, Natalja Kedrova, Kati Lepp, Olga Lillemaa, Aire Luugus, Riina Raaga, Niina Rekuta, Helen Saarts, Esta Saula, Ele-Marika Sooväli, Katrin Näär, Kertu Pildre, Liisi Kattago, Heli Malve, Kalev Kosk, Kristi Toomra, Priit Ratassepp, Tanel Renter, Anna Dekelbaum, Ülle Piibar, Sirje Vasmann-Perend, Liana Lepik, Tiia Samoilov, Aivar Metsaveer, Kübe Tämmo, Annela Valdi, Evely Pajula, Siim Haas, Marika Jänt, Marilis Kirotar, Auli Reitel, Maarja Noormets, Siiri Aiaste, Katrin Koit, Melena Schultz, Külli Ratassepp, Viia Hang, Liidia Kuusksalu, Veinika Lemsalu, Eve Neito, Anette Puusemp, Riina Rotšan, Kirsti Vooglaid, Triin Tibar

Õppenõukogu koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed: 
Marika Kundla, Janno Isat, Kristi Pajur, Helina Aslan, Piret Jürman

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine – Raino Liblik
2. Kokkuvõte täiendava õppetöö ja järeleksamite sooritamisest – Ly Melesk, S. Aiaste, aineõpetajad
3. Kokkuvõte arengukava ja 2013./14. õppeaasta eesmärkide täitmisest – S. Aiaste, R. Liblik
4. 2014./15. õppeaasta eesmärgid ja tegevused riigis, linnas ja koolis – R. Liblik
5. A- ja B-võõrkeelte kinnitamine 2014./15. õppeaastaks -  S. Aiaste
6. 2014./15. õppeaasta tunniplaani kinnitamine – S. Aiaste
7. Hariduslike erivajadustega õpilaste nimekirja kinnitamine. – S. Aiaste
8. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2014/15 – R. Liblik 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste läbi vaatamine

2. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest ja järeleksamitest
OTSUSTATI:
2.1 Jätta kaks õpilast klassikursust kordama
Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari  2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ §22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab aastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama
2.2 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös ja põhjuseta puudumistega kooli nimekirjast 10. klassi õpilane.
Otsuse õiguslik alus: PGS § 28 lõige 7, mille kohaselt arvataks õpilane koolist välja, kui talle on gümnaasiumis õppides ühe õppeaasta jooksul pandud kolmes või enamas õppeaines üle poolte kursusehinnetena välja «nõrgad» või «puudulikud»
2.3 Viia järgmisesse klassi üle ilma eelmist klassi lõpetamata 9 õpilast.: Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise.
2.4 Väljastada 2 õpilasele põhikooli lõputunnistus
Otsuse õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

3. Kokkuvõte arengukava ja 2013./14. õppeaasta eesmärkide täitmisest 
Sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu:
4. 2014./15. õppeaasta eesmärgid ja tegevused riigis, linnas ja koolis

5. A- ja B-võõrkeelte kinnitamine 2014./15. õppeaastaks
5.1 Kinnitada 2014./15. õppeaastal Kuristiku Gümnaasiumis esimeseks võõrkeeleks inglise keel ja teiseks võõrkeeleks vene keel.

6. 2014./15. õppeaasta tunniplaani kinnitamine
OTSUSTATI:
6.1 Kinnitada Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi tunniplaan 2014./15. õppeaastaks

7. Hariduslike erivajadustega õpilaste nimekirja kinnitamine
OTSUSTATI:
7.1 Kinnitada õpiabi rühmades osalevate õpilaste nimekiri
Otsuse õiguslik alus: PGS § 15, HTM 02.06.1999 nr 34

8. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2014/15      

OTSUSTATI: 
8.1 Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2014/15 kehtestatakse ainekomisjonide lõplike andmete saamisel hiljemalt 30.09.2014.
Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt kooli õppenõukogu kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks.


Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor ProtokollijaUued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii