Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2012/2013-7, 28. august 2013

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2012/2013-7, 28. august 2013

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

28. august 2013, nr. 1-4/7
Tallinn
Algus 12.00, lõpp 13.30
Juhatas hr Raino Liblik
Protokollis pr Karmen Kisel
Võtsid osa: Siiri Aiaste, Liidia Kuusksalu,  Ly Melesk, Heli Paju, Liisi Rannast-Kask, Margarita Eero, Annela Valdi, Valentina Tsirihhova, Tiia Samoilov, Marika Jänt, Eha Keel, Natalja Kutšinskaja, Veinika Lemsalu, Kati Lepp, Tiina Liiva, Olga Lillemaa, Aire Luugus, Riina Piimägi, Anette Puusemp, Riina Raaga, Külli Ratassepp, Niina Rekuta, Helen Saarts, Esta Saula, Ele-Marika Sooväli, Toivo Susi, Kübe Tämmo, Katrin Näär, Riina Rotšan, Kertu Pildre, Reeno Tarm, Liisi Kattago, Annika Nikonov, Viia Hang, Heli Malve, Helina Aslan, Kirsti Vooglaid, Kalev Kosk, Aivar Metsaveer, Mare Miikman, Eve Neito, Kristi Toomra, Priit Ratassepp, Tanel Renter, Anna Dekelbaum, Marilis Kirotar, Auli Reiter, Deivi Teppan, Silvia Tõnupärt, Ülle Piibar

Puudusid: Marika Kundla (lapsehoolduspuhkusel), Annika Kongi, Melena Schultz (lapsehoolduspuhkusel), Janno Isat, Veiko Jõeäär, Liana Lepik, Kristi Pajur, Sirje Vasmann-Perend

Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine – Raino Liblik
2. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest üleminekuklassides – Ly Melesk, S. Aiaste, aineõpetajad
3. Kokkuvõte arengukava ja 2012./13. õppeaasta eesmärkide täitmisest – R. Liblik, S. Aiaste
4. 2013./14. õppeaasta eesmärgid ja tegevused riigis, linnas ja koolis – R. Liblik
5. A- ja B-võõrkeelte kinnitamine 2013./14. õppeaastaks -  S. Aiaste
6. 2013./14. õppeaasta tunniplaani kinnitamine – S.Aiaste
7. Hariduslike erivajadustega õpilaste nimekirja kinnitamine. – S. Aiaste
8. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2013/14 – R. Liblik 
9. Muudatustest kooli kodukorras  - Raino Liblik      

1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine
2. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest

OTSUSTATI:
2.1 Anda 11.B õpilasele  täiendava õppetöö sooritamiseks lisaaega kuni 12.09.2012
2.2 Viia järgmisesse klassi üle järgmised täiendava õppetöö täielikult või osaliselt mitte sooritanud õpilased. Alus: PGS § 27, HTM 16.11.2006 nr 41§13 lõige 2
2.3 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast 2 õpilast. Alus: Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määrus nr 52 §6 l.6
3. Kokkuvõte arengukava ja 2012./13. õppeaasta eesmärkide täitmisest 

OTSUSTATI:
3.1 Tunnistada kooli õppe-kasvatustöö 2012./13. õppeaastal heaks.
3.2 Jätkata parandus- ja tugiõpet põhikooliõpilaste õpiedukuse tagamisel.
3.3 Jätkata tööd õpilaste ettevalmistamisel aineolümpiaadideks ja erinevateks ainevõistlusteks.
Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ §2 l. 1

4.2013./14. õppeaasta eesmärgid ja tegevused riigis, linnas ja koolis

5. A- ja B-võõrkeelte kinnitamine 2013./14. õppeaastaks


OTSUSTATI:
5.1 Kinnitada 2013./14. õppeaastal Kuristiku Gümnaasiumis a-võõrkeeleks inglise keel ja b-võõrkeeleks vene keel.

6. 2013./14. õppeaasta tunniplaani kinnitamine

OTSUSTATI:
6.1 Kinnitada Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi tunniplaan 2013./14. õppeaastaks

7. Hariduslike erivajadustega õpilaste nimekirja kinnitamine

OTSUSTATI:
7.1 Kinnitada õpiabi rühmades osalevate õpilaste nimekiri (Lisa1, lisatud protokollile)
Alus: PGS § 15, HTM 02.06.1999 nr 34

8. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2013/14 – R. Liblik       
KUULATI:

OTSUSTATI: 
8.1 Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2013/14 kehtestatakse ainekomisjonide lõplike andmete saamisel hiljemalt 30.09.2013.
Alus: HTM 16.05.2007 nr 42

9. Muudatustest kooli kodukorras seoses elektroonilisele õpilaspiletile üleminekuga
KUULATI:
Raino Liblik – Kuristiku Gümnaasium läheb alates 2013./14. õppeaastast üle elektroonilise õpilaspileti kasutamisele. Seoses sellega tehakse alljärgnevad muudatused kooli kodukorras:

Elektroonilise õpilaspileti kasutamise kord:

1. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi elektrooniline õpilaspilet (edaspidi e-õpilaspilet) on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis.

2. E-õpilaspilet väljastatakse kolmeks aastaks kehtivusega üks õppeaasta. E-õpilaspileti kehtivusaega pikendatakse septembris.

3. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi e-õpilaspiletit saab tellida läbi Minukool.ee kaardihaldussüsteemi ja kaardi saab kätte koolist.

4. E-õpilaspileti kadumisel või purunemisel teavitab õpilane koheselt kooli sekretäri, kaart suletakse ning võimalus on tellida läbi Minukool.ee kaardihaldussüsteemi e-õpilaspileti dublikaat, mille väljastamine on tasuline. Dublikaadi väljastab MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit ja selle hind on 2,40 eurot.

5. E-õpilaspiletit saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi sööklas, raamatukogus ja läbipääsudel.

6. Tallinna ja Harjumaa ühistranspordiga sõiduks tuleb e-õpilaspilet isikustada pilet.ee keskkonnas.

7. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi sööklas tõendab 1.-12. klassi õpilane õigust saada tavalõunat, registreerides toidukorra kaardilugejas.

8. 1.-12. klassi õpilastel on võimalik tellida päevapraad vastavalt hinnakirjale. Kuu lõpus koostatakse arve ning edastatakse e-posti teel arve maksjale.

9. Kui 10.-12. klassi õpilasel on  mingil põhjusel jäänud toiduraha eelneva kuu eest õigeaegselt tasumata, siis toitlustamist talle ei võimaldata. Toitlustusarvetega tegeleb OÜ Tuleleek raamatupidaja.

10. Kõiki söökla tooteid (va tavalõuna) on võimalik osta e-õpilaspileti registreerimisel kaardilugejas. Kuu lõpus koostatakse arve ning edastatakse e-posti teel arve maksjale.

11. Lapsevanem fikseerib lastevanemate ankeedis e-posti aadressi, millele saadetakse toitlustusarve. Kui õppeaasta jooksul e-posti aadress muutub, siis edastab vanem koheselt uue e-posti aadressi klassijuhatajale.

12. E-õpilaspilet kuulub Tallinna Kuristiku Gümnaasiumile ning see on väljastatud konkreetsele isikule kasutamiseks. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud.

1. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud tagastama e-õpilaspileti koheselt koolile.

2. E-õpilaspileti fotol ei tohi olla teisi isikuid ega muid objekte. Foto peab olema värviline. Foto taust peab olema hele, tasapinnaline, ühetooniline ning kontrastne näo ja juuste värviga. Foto ei tohi olla vanem kui 3 aastat, peab olema JPG-formaadis, mõõtmetega vähemalt 307 x 372 pikslit.

Lisaks täiendati kodukorra punkti 4.2: 
Õpilasel on keelatud alkoholi, sigarettide, e-sigarettide, tubakatoodete ja narkootiliste ainete omamine, tarvitamine, müümine, vahendamine

OTSUSTATI:
9.1 Õpetajad tutvuvad kooli kodukorra paranduste ja täiendustega, tutvustavad neid õpilastele ja juhinduvad alates uuest õppeaastast kasvatuslike otsuste tegemisel uuendatud kooli kodukorrast.
Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ § 4


Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor ProtokollijaUued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii