Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

2. sept – Algab kool

Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Kodukord 11.07
2018/2019-7, 19. juuni 2019 28.06
2018/2019-6, 7. juuni 2019 28.06
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.07 – Kadri Käärd
21.07 – Ami Kalamets
22.07 – Priit Ratassepp
27.07 – Kristi Pajur
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2012/2013-6, 19. juuni 2013

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2012/2013-6, 19. juuni 2013

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL

19. juuni 2013, nr. 1-4/6
Tallinn
Algus 12.00, lõpp 13.10
Juhatas hr Raino Liblik
Protokollis pr Karmen Kisel
Võtsid osa: Siiri Aiaste, Liidia Kuusksalu,  Ly Melesk, Heli Paju, Liisi Rannast-Kask, Margarita Eero, Valentina Tsirihhova, Tiia Samoilov, Kristi Pajur, Marika Jänt, Liana Lepik, Eha Keel, Natalja Kutšinskaja, Aire Luugus, Riina Piimägi, Külli Ratassepp, Niina Rekuta, Esta Saula , Ele-Marika Sooväli, Toivo Susi, Kübe Tämmo, Katrin Näär, Kertu Pildre, Reeno Tarm, Liisi Kattago, Heli Malve, Kirsti Vooglaid, Valentina Sergejeva, Veiko Jõeäär, Kalev Kosk, Aivar Metsaveer, Mare Miikman, Eve Neito, Kristi Toomra, Sirje Vasmann-Perend, Priit Ratassepp

Puudusid: Marika Kundla (lapsehoolduspuhkusel), Annika Kongi, Melena Schultz (lapsehoolduspuhkusel), Janno Isat, Stella Orgusaar, Annely Raudsepp, Tanel Renter, Helina Aslan, Viia Hang, Veinika Lemsalu, Kati Lepp, Tiina Liiva, Olga Lillemaa, Mare Miikman, Annika Nikonov, Anette Puusemp, Riina Raaga, Helen Saarts, Riina Rotšan, Annela Valdi


Päevakord:
1. Eelmise õppenõukogu otsuste üle vaatamine – Raino Liblik
2. 2012/2013 õppeaasta 9. klasside lõpetamine  - S. Aiaste, klassijuhatajad
3. 2012/2013 õppeaasta 12. klasside lõpetamine  - S. Aiaste, klassijuhatajad
4. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest üleminekuklassides – Ly Melesk, S. Aiaste, aineõpetajad


1.Eelmise õppenõukogu otsuste ülevaatamine
KUULATI:
Raino Liblik – andis ülevaate eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest. Kuna eelmise õppenõukogu otsused olid enamasti seotud õpilaste lõpetamise ja täiendava õppetööga, siis järgneb täpsem ülevaade otsuste täitmise hetkeseisust päevakorrapunktides 2-4.
3.06.2013 õppenõukogul otsustati ka, et õpetajad tutvuvad kooli kodukorra ning kriisikava paranduste ja täiendustega ja juhinduvad alates uuest õppeaastast kasvatuslike otsuste tegemisel uuendatud kooli kodukorrast. Õpetajad on kodukorra muudatustega tutvunud.

2. 2012/2013 õppeaasta 9. klasside lõpetamine 
KUULATI:
Siiri Aiaste  – palus klassijuhatajatel anda ülevaade 9. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemustest ning eksamitest.
Karmen Kisel –. andis ülevaate täiendava õppetöö tulemustest 9. A klassis.

Tiia Samoilov – andis ülevaate täiendava õppetöö tulemustest 9. B klassis.

2012/13 õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 9A. klassi lõpetas 22 õpilast
Kiituskirjaga lõpetas 1 õpilane, neljade-viitega lõpetavad põhikooli 5 õpilast.

9. B klassi lõpetas 16 õpilast
9. R klassi lõpetas 23 õpilast

Kiituskirjaga lõpetas põhikooli 1 õpilane, neljade-viitega lõpetab 11 õpilast.

OTSUSTATI:
2.1 Väljastada eelpool loetletud õpilastele põhikooli lõputunnistus.
Alus: PGS § 29, HTM 03.12.2008 nr 70, VV 22.04.2003 nr 122
2.2 Väljastada kiituskirjad. 
Alus: PGS § 30, HTM 09.02.2006 nr 8

3. 2012./2013. õppeaasta 12. A klassi lõpetamine  
KUULATI: 
Eha Keel - andis ülevaade 12. klassi õpilaste täiendava õppetöö tulemustest.

2012/13 õppeaasta Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi 12. klassi lõpetas 27 õpilast. 
Hindele „4“ ja „5“ õppisid 3 õpilast.

OTSUSTATI:
3.1 Väljastada eelpool loetletud lõpetajatele gümnaasiumi lõputunnitus.
Alus: PGS § 29, HTM 03.12.2008 nr 70, VV 22.04.2003 nr 122
3.2  Kustutada Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi nimekirjast 1 õpilane, kes ei lõpetanud gümnaasiumit.
Alus: PGS  § 28 HTM 06.12.2005 nr 52

4. Kokkuvõte täiendava õppetöö sooritamisest üleminekuklassides

OTSUSTATI:
4.1 Viia 8. B klassi õpilane  ning 8. C klassi õpilased 9. klassi üle puuduliku hindega ja viia 6. B klassi   7. klassi üle nelja puuduliku hindega.
Alus: PGS § 27, HTM 16.11.2006 nr 41
4.2 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast  11. A klassi õpilane.
Alus: Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määrus nr 52 §6 l.6
4.3 Jätta lapsevanema 13.06.2013 avalduse põhjal klassikursust kordama 2 õpilast.
Alus: Alus: PGS § 27 Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41 §12 l.5
4.4 Määrata täiendava õppetöö teiseks tähtajaks 28.08.2013


Raino Liblik Karmen Kisel
Direktor ProtokollijaUued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii