Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

2. sept – Algab kool

Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tule noortekoori 25.08
Uue õppeaasta eelinfo 25.08
Koolinoorte suvemängud Meri ja Päike 25.08
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
02.09 – Kübe Tämmo
04.09 – Aire Luugus
04.09 – Riina Raaga
07.09 – Aare Vigla
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2012/2013-5, 24. aprill 2013

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2012/2013-5, 24. aprill 2013

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL  


24. aprill 2013, nr. 1-4/5
Tallinn   
Algus 14.50, lõpp 15.30
Juhatas hr Raino Liblik
Protokollis pr Karmen Kisel
Võtsid osa: Siiri Aiaste, Liidia Kuusksalu,  Ly Melesk, Heli Paju, Liisi Rannast-Kask, Margarita Eero, Annela Valdi, Valentina Tsirihhova, Tiia Samoilov, Kristi Pajur, Marika Jänt, Liana Lepik, Eha Keel, Natalja Kutšinskaja, Veinika Lemsalu, Kati Lepp, Tiina Liiva, Olga Lillemaa, Aire Luugus, Riina Piimägi, Anette Puusemp, Riina Raaga, Külli Ratassepp, Niina Rekuta, Helen Saarts, Esta Saula , Ele-Marika Sooväli, Toivo Susi, Kübe Tämmo, Katrin Näär, Riina Rotšan, Kertu Pildre, Reeno Tarm, Liisi Kattago, Annika Nikonov, Stella Orgusaar, Viia Hang, Heli Malve, Annely Raudsepp

Puudusid: Marika Kundla (lapsehoolduspuhkusel), Annika Kongi, Melena Schultz (lapsehoolduspuhkusel), Janno Isat, Helina Aslan, Kirsti Vooglaid, Valentina Sergejeva, Veiko Jõeäär, Kalev Kosk, Aivar Metsaveer, Mare Miikman, Eve Neito, Priit Ratassepp, Tanel Renter, Kristi Toomra, Sirje Vasmann-Perend

Päevakord:

1. 21.01.2013 õppenõukogu otsuste täitmisest – R.Liblik
2. Abiturientide 12. klassi lõpetamine ja täiendava õppetöö määramine – S. Aiaste, E. Keel, aineõpetajad
3. Muudatustest kooli kodukorras – R. Liblik

1. 21.01.2013 õppenõukogu otsuste täitmisest
KUULATI:
Raino Liblik – andis teada, et 21.01.13 õppenõukogu otsusega 1.1 kinnitati Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi abiturientide 2012./13. õppeaasta riigieksamite valikud.
Otsusega 1.2 kinnitati viie 12. klassi õpilase uurimistööde teemad.

2. Abiturientide 12.klassi lõpetamine ja täiendava õppetöö määramine


OTSUSTATI:
2.1 Suunata täiendavale õppetööle 8 12. klassi õpilast.
Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ §5 lõige 1

2.2 Täiendavale õppetööle suunatud õpilased alustavad täiendavat õppetööd päev peale viimase eksami toimumist
Alus: Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41 § 12 p 1

3. Muudatustest kooli kodukorras

Lisa 2
LIIKLUSVAHENDID

1. Jalgrataste, rulade, tõukerataste jm sõiduvahendite hoidmiseks sobilikud võimalused on koolimaja ees parklas ja rattahoidlas ning sisehoovis rattahoidlas.
2. Rattahoidla on mõeldud ainult jalgrataste hoidmiseks.
3. Jalgrataste, rulade, tõukerataste jm sõiduvahendite parkimise eest vastutavad õpilased ise.
4. Autode parkimine jt mootorsõidukite parkimine on lubatud ainult selleks vastavalt joonitud koolimaja esises parklas.
Olulisi muudatusi on ka raamatukogu kodukorras:

Lisa 3
RAAMATUKOGU KODUKORD

1. Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla kõik meie kooli õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal. Kooliraamatukogu  põhiteenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, arvutite kasutamine on tasuta.
2. Printimise- ja paljundamiseteenus on tasuline (vastavalt hinnakirjale. Alus : Haridusameti juhataja  08.06.2010 käskkiri 1-2 / 321 ).
3. Raamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid nii raamatukogus kasutamiseks kui ka koju. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal kasutamiseks (lugemissaali raamatud, teatmeraamatud, entsüklopeediad), uusi ajakirju ja ajalehti, eriti väärtuslikke ainueksemplare.
4. Kojulaenutatavate raamatute tagastustähtaeg on 2 nädalat, ajakirjadel, ajalehtedel ja auvistel 1 nädal. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada ka korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega.
5. Arvuti kasutamine on lubatud ainult õppetööks ja õppetööks vajaliku info otsimiseks. Arvutikasutajad on kohustatud järgima raamatukogu arvutite kasutamise eeskirja ja alluma ruumis oleva õpetaja või raamatukogutöötaja korraldustele.
6. Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti ning üldkeskharidust omandaval õpilasel vähemalt kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid.
7. Kooliaasta alguses võtavad  klassijuhatajad klasside kaupa ( eelneva graafiku alusel ) enda arvele  klassile vajalikud õpikud, tööraamatud, töövihikud ja töölehed.
8. Kooliaasta lõpul tagastatakse põhikooli ja gümnaasiumi õpikud klasside kaupa  (eelneva graafiku alusel) raamatukogule. Tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti tagastama ei pea.
9. Raamatukogu peab arvestust õpikute  laenutuse, õppeaastal toimunud muudatuste  ja tagastuse kohta.
10. Lugeja kasutab raamatukogu sihipäraselt : loeb, õpib, tutvub kirjandusega, kasutab arvutit  vms. Vajadusel pöördub abi saamiseks raamatukogutöötaja poole. Lahkudes korrastab oma töökoha.
11. Söömine on raamatukogus keelatud.
12. Raamatukogu reeglite mittetäitmise ja üldkäitumisnõuete mitte järgimise puhul on õigus raamatukoguhoidjal välja anda raamatukogukeeld kokkuleppeliseks tähtajaks. Suurema eksimuse korral otsustab karistuse kooli juhtkond.
Täiendatud on ka Lisa 5 ja Lisa 6, uuena on lisatud Lisa 9 – käsitöö ja kodunduse klassi kodukord:

Lisa 5
KEHALISE KASVATUSE TUNNI KODUKORD

1. Õpilased sisenevad spordikompleksi õpetaja kutsel 
4. Kõik ehted, aksessuaarid ning sallid on tunnis keelatud
12. Õpilane jätab välisjalanõud riietusruumide ette ja riietusruumidesse võib minna ainult puhaste      sisespordijalatsitega või siseruumides kasutamiseks mõeldud vahetusjalatsitega
13. Õpilane, kes käib kooli treeningtundides, tuleb kohale mitte varem kui 15 minutit enne treeningu algust, siseneb spordikompleksi koos treeneriga ja lahkub võimlakompleksist  kohe peale treeningu lõppu ja pesemist;
14. Kehalisest kasvatusest tervislikel põhjustel vabastatud õpilane aitab õpetajat tunni läbiviimisel (stardiandmine, mõõtmine jne) või täidab muid õpetaja poolt antud ülesandeid (testid, referaadid jne.).
 
Lisa 6
PUIDUTÖÖÕPETUSE KODUKORD
 
17. Vahetund ei toimu 0-korruse koridoris, seal ei tohi joosta ja mürada. Pidevalt korda rikkuvad õpilased pannakse korrastama õppetöökoda.
20. Pooleliolevad tööd tuleb varustada loetava nimega ja hoiustada klassikarpi. Karp seisab klassi riiulil. Karbis võib hoida ka juhenditevihikut (nimega varustatult). Töö koju kaasa võtmine on omal riskil (kaob või puruneb) ja seda võib teha alles peale viimast tundi koolipäeval.
23. Iga tunni alguses või lõpul määratakse 2 korrapidajat nimekirja järgi. Nad ei ole samad, kes on korrapidajad üleval klassis. Korrapidajaks võib määrata ka väljaspool järjekorda, korrarikkumiste eest. Kodukorra rikkujad abistavad koristamisel.
25. Tööks vajalik materjal on kooli poolt, toorikud valmistab õpetaja, suureks isiklikuks tööks peab olema õpilasel oma materjal.
26. Õppevahendi või tööriista tahtlik rikkumine võrdub selle materiaalselt välja maksmisega rikkuja poolt.
29. Õpilased lahkuvad klassist korraga, pärast seda alustavad tööd korrapidajad.

Lisa 9.
KÄSITÖÖ JA KODUNDUSE KLASSI KODUKORD

1.Lahtised juuksed tuleb kinnitada:  a) et need ei satuks õmblusmasina liikuvate osade vahele
b) et järgida hügieeninõudeid  õppeköögis töötades
2. Pea alati kinni elektriseadmetega töötades ohutusnõuetest, loe hoolikalt läbi seadmete  kasutusjuhendid (pesumasina, kuivati, nõudepesumasina, elektrilise praeahju, klaaskeraamilise elektripliidi, mikseri, blenderi,  elektrilise õmblusmasina ja  overlokmasina) klassiruumi  infotahvlilt ja vajadusel küsi alati abi õpetajalt töövahendi kasutamise kohta.
3. Mittekorras elektriseade lülita kohe vooluvõrgust välja ja teata õpetajale.
4.Köögis töötades ole ettevaatlik ja väldi vigastusi (noaga lõikamisel, kuumal pliidil ja praeahju kasutades põletushaavade tekkimist).
5. Hoia põrand puhas ja kuiv, et mitte libiseda.
6. Õmblusmasinaga töötades ole ettevaatlik, et sõrmed ei jääks nõela ette.
7. Masinaga õmblemine on ainult individuaalne töö, ära kunagi abista ega sega teisi õmblemise ajal.

Muudeti ka kooli kodukorra Lisa1, mis puudutab  õpilaste igapäevast riietust ja välimust. Koolivormipluusi ja vesti kannavad 2013./14. õppeaastal ka kuuendate klasside õpilased.

 

OTSUSTATI:
3.1 Kiita muudatused kooli kodukorras ja hädaolukorra lahendamise plaanis heaks
3.2 Õpetajad tutvuvad kooli kodukorra paranduste ja täiendustega hiljemalt 29.04.13 ja juhinduvad kasvatuslike otsuste tegemisel uuendatud kooli kodukorrast.
Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ § 4


Raino Liblik       Karmen Kisel
Direktor       Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii