Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

19. veeb - Spordipäev Kõrvemaal
22. veeb - EV aktused
25. veeb-3. märts - Koolivaheaeg


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Koolivaheaeg ja infokoosolek lastevanematele 20.02
Kirjanik külas 19.02
Toitlustamine 19.02
 
Viimased pildialbumid
Spordipäev Kõrvemaal 19....
Külas kirjanik Mika Kerä...
"Tagasi kooli" k...
Jõululõuna 21. detsembri...
Maailmaharidusnädal 3.-7....
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
17.02 – Liidia Kuusksalu
18.02 – Kati Lepp
24.02 – Siiri Aiaste
05.03 – Ülle Piibar
07.03 – Linda Veski
09.03 – Heli Paju
09.03 – Jana Zebergs
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus


Foxacademy

Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2011/2012-8, 30. august 2012
2011/2012-8, 30. august 2012

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL  


30. august 2012, nr. 1-4/8
Tallinn   
Algus 10.00, lõpp 11.00
Juhatas hr Raino Liblik
Protokollis pr Karmen Kisel


Päevakord:
1. 20.06.2012 õppenõukogu otsuste ülevaatamine – Raino Liblik
2. 2011/12 õppeaasta täiendava õppetöö lõpetamine – S. Aiaste, L. Melesk
3. Kokkuvõte arengukava täitmisest 2011/12 - R.Liblik
4. 2011/2012 õppeaasta õppekasvatustöö analüüs - S.Aiaste
5. 2012./13. õppeaasta eesmärgid ja tegevused – R. Liblik
6. A ja B võõrkeelte kinnitamine 2012./13. õppeaastaks -  S. Aiaste
7. 2012./13. õppeaasta tunniplaani kinnitamine – S.Aiaste
8. Hariduslike erivajadustega õpilaste nimekirja kinnitamine. – S. Aiaste
9. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2012/13 – R. Liblik      

 

1. 20.06.2012 ÕN otsuste ülevaatamine

2. 2011./12. õppeaasta täiendava õppetöö lõpetamine. – S. Aiaste, klassijuhatajad

OTSUSTATI:
2.1 Anda 11A õpilastele ja 12A õpilasele täiendava õppetöö sooritamiseks lisaaega kuni 7.09.2012
2.2 Viia järgmisesse klassi üle kuus täiendava õppetöö täielikult või osaliselt mitte sooritanud õpilased.
Alus: PGS § 27, HTM 16.11.2006 nr 41§13 lõige 2

3. Kokkuvõte arengukava täitmisest 2011/12 - R.Liblik
KUULATI:

4. 2011/2012 õppeaasta õppekasvatustöö analüüs - S.Aiaste
OTSUSTATI:
4.1 Tunnistada kooli õppe-kasvatustöö 2011/12 õppeaastal heaks.
4.2 Jätkata parandus- ja tugiõpet põhikooliõpilaste õpiedukuse tagamisel.
4.3 Jätkata tööd õpilaste ettevalmistamisel aineolümpiaadideks ja erinevateks ainevõistlusteks.
Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ §2 l. 1
4.4 Pedagoogidel, kes siiani pole Siiri Aiastele esitanud 2011/12 õppeaasta eneseanalüüsi, teha seda hiljemalt 1.09.2012


5. 2012./13. õppeaasta eesmärgid ja tegevused
Raino Liblik – teatas, et üheks prioriteediks saab eesoleval õppeaastal töö erivajadustega õpilastega. Kooli on tulnud lisajõudu abiõpetajate ja tugiõpetaja näol. Teine suur eesmärk on uue õppekeskkonnaga kohanemine – võimalused on uued, tingimused on teised, aga kindlasti on ka nõudmised meile suuremad. Loodetavasti kohaneb kool aasta jooksul nende tingimustega ja kõik võimalused rakendatakse maksimaalselt tööle. Õpilasarv eesoleval õppeaastal on ca 630 õpilast, s.t. püsib stabiilsena.
Sügiseseks koolivaheajaks on juba planeeritud läbi Tiigrihüppe sihtasutuse koolitus, mis annab õpetajatele teadmisi, kuidas IKT vahendeid võimalikult hästi uurimustööde juhendamisel rakendada.

6.  A ja B võõrkeelte kinnitamine 2012/13 õppeaastaks
.
OTSUSTATI:
6.1 Kinnitada 2012/13 õppeaastal Kuristiku Gümnaasiumis a-võõrkeeleks inglise keel ja b-võõrkeeleks vene keel.

7. 2012/13 õppeaasta tunniplaani kinnitamine
OTSUSTATI:
7.1 Kinnitada Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi tunniplaan 2012/13 õppeaastaks  03.09.2012

8. Hariduslike erivajadustega õpilaste nimekirja kinnitamine. – S. Aiaste
OTSUSTATI:
9.1 Kinnitada parandusõppes osalevate õpilaste nimekiri (Lisa1, lisatud protokollile)
Alus: PGS § 15, HTM 02.06.1999 nr 34

9. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2012/13 – R. Liblik
OTSUSTATI:
10.1 Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2012/13 kehtestatakse ainekomisjonide lõplike andmete saamisel hiljemalt 30.09.2012
Alus: HTM 16.05.2007 nr 42

 

Raino Liblik       Karmen Kisel
Direktor       Protokollija


Seotud lehed:
Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Astumas Tammsaare jälgedes ehk kuidas abituriendid poole päevaga Põhja-Eestile ringi peale tegid

* "Ma usun tegutsemisse!"

* Lahkuv USA suursaadik: "Kõige rohkem jään igatsema eestlasi."

* 8.a ja 8.b hariv vaheajareis PeterburiVaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii