Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2011/2012-6, 4. juuni 2012

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2011/2012-6, 4. juuni 2012


Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL  


4. juuni 2012, nr. 1-4/6
Tallinn   
Algus 14.00, lõpp 15.20
Juhatas hr Raino Liblik
Protokollis pr Karmen Kisel
Võtsid osa: Siiri Aiaste, Liidia Kuusksalu, Olga Lillemaa,  Ly Melesk, Heli Paju, Kübe Tämmo, Kristi Juuse, Priit Ratassepp, Heli Malve, Riina Priimägi, Valentina Sergejeva, Ele-Marika Sooväli, Helen Saarts, Liisi Rannast-Kask, Margarita Eero, Annela Valdi, Annely Raudsepp, Niina Rekuta, Toivo Susi, Veiko Jõeäär, Kalev Kosk, Viia Hang, Maie Kuusk,  Mare Miikman, Anette Puusemp, Valentina Tsirihhova, Tiia Samoilov, Aire Luugus, Kristi Pajur, Aire Luugus, Aivar Metsaveer, Mall Koppel, Tiina Liiva, Riina Raaga, Külli Ratassepp, Marika Jänt, Kristi Toomra, Natalja Kutšinskaja, Annika Nikonov, Sirje Vasmann-Perend, Eha Keel, Eve Neito, Liana Lepik, Veinika Lemsalu, Kati Lepp, Esta Saula, Marina Zassijenko, Kirsti Vooglaid, Marja-Liisa Saulep, Maarja Noormets, Kadri Haugas

Puudusid: Marika Kundla (lapsehoolduspuhkusel), Janno Isat, Annika Kongi, Melena Schultz, Triinu Pääsik

Päevakord:
1. 2011/2012 õppeaasta lõpetamine põhikooli ja gümnaasiumi üleminekuklassides - L. Melesk, S. Aiaste, klassijuhatajad
2. Muudatustest Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kodukorras – R. Liblik

1. 2010/2011 õppeaasta lõpetamine põhikoolis ja gümnaasiumi üleminekuklassides.

OTSUSTATI:
1.1 Määrata 1.-3. kooliastmes täiendav õppetöö 14-le õpilasele:

1.2 Jätta 1.- 3. kooliastmes klassikursust kordama 6 õpilast:
Alus: PGS § 27 Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41 §12 l.5

1.3 Kustutada kooli nimekirjast seoses 17-aastaseks saamisega 9B klassi õpilane
Alus: PGS  § 28 Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määrus nr 52 §6 l.3 p.2

1.4 Viia nõustamiskomisjoni soovitusel järgmisesse klassi üle 3. klassi õpilane.
Alus: PGS § 27, HTM 16.11.2006 nr 41

1.5 Seoses välismaal õppimisega kustutada Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õpilaste nimekirjast 6 õpilast.
Alus: PGS  § 28 Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määrus nr 52 §5 l.7

1.6 Määrata gümnaasiumis täiendav õppetöö 33 -le õpilasele:

1.7 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast 5 õpilast:
Alus: Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määrus nr 52 §6 l.6
 
1.8 Säilitada lapsevanema palvel järgmise õppeaastani õpilaskoht 2 õpilasele, kes õpivad ja elavad hetkel välismaal.

1.9 Määrata pikendatud õpeaasta lõpetamise tähtajaks 20. juuni 2012

1.10 Tunnustada aineõpetajate ja klassijuhatajate tööd õppeedukuse tagamisel ja põhikoolist väljalangevuse ennetamisel


2. Muudatustest Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kodukorras
KUULATI:
Raino Liblik – andis teada, et alates järgmisest õppeaastast tehakse Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kodukorras olulisi muudatusi.

Järgmised muudatused puudutavad õpilaste kohustusi:
3.9. õpilane on välimuselt ja riietuselt korrektne ning kannab vahetusjalatseid. Vahetusjalatsiteks ei loeta spordijalatseid ja saapaid.
3.17. 1. – 5. klassi õpilane kasutab kooli logoga õpilaspäevikut

Seoses õpilaste vaimse ja füüsilise tervise tagamise kohustusega koolis lisatakse kodukorda järgmised põhimõtted:
6.1. Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.
6.2. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks tagatakse koolis järelevalve õpilaste üle kogu õppepäeva vältel.
6.3. Kool kasutab õpilaste ja koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks kooli territooriumil jälgimisseadmestikku turvaseaduses sätestatud tähenduses ja korras, arvestades isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid.
6.4. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord sätestatakse kooli kodukorras LISA 9.

Õpilaste igapäevase riietumise osas on järgmised uued nõuded:
1.–5. klassi õpilane kannab tumesinist kooli logoga vesti, mille all on kraega triiksärk/pluus või kooli logoga polosärk. Kooli logoga polosärki võib kanda ka ilma vestita septembris ja mais. Vahetusjalatsid on heleda tallaga. Pidulikul üritusel võib pintsaku asemel või valge/ühevärvilise särgi peal kanda kooli logoga vesti.

Kodukorrale lisatakse seoses koolihoone renoveerimise ja uute videovalvesüsteemide paigaldusega LISA 9, milles käsitletakse valvesüsteemide kasutamise korda:
1. EESMÄRK
Videovalvesüsteemide eesmärgiks on hoonekompleksi kasutamise turvalisuse tõstmine liikumise jälgimiseks ja fikseerimiseks üldkasutatavates ruumides  - koridorides, fuajeedes, spordikompleksis ja raamatukogus.
2. VIDEOSÜSTEEMI KIRJELDUS
2.1. Hoonekompleksi üldkasutatavatesse ruumidesse on paigaldatud kaamerad, mille poolt edastatav pilt on vaadeldav kooli valvelauas kooli valvetöötaja ja munitsipaalpolitsei töötaja poolt.
2.2. Koolis asuvad videosüsteemi digitaalsed salvestid, mis võimaldavad vaadata toimuvat tagasiulatuvalt.
2.3. Salvestite pildiarhiiv on säilitatav, võimalusega kirjutada salvestite poolt vanem informatsioon automaatselt üle.

3. KAAMERATE POOLT EDASTATAVA PILDI JÄLGIMINE
3.1. Videovalvesüsteemi poolt edastavat pilti on võimalik jälgida kooli valvelauas kahest monitorist, mis on otseühenduses salvestitega.
3.2. Videosüsteemi poolt edastatud pildi jälgimine kõrvaliste isikute poolt on keelatud.

4. SALVESTATUD INFORMATSIOONI KASUTAMINE
4.1. Varem salvestatud pildimaterjali vaatamise eesmärgiks on tuvastada toimunud sündmuste asjaolusid ja selles osalenuid.
4.2. Salvestatud informatsiooni läbivaatamiseks annab loa kooli direktor või teda asendav isik. Läbivaatamised fikseeritakse eraldi videosüsteemi kohta peetavas žurnaalis, mida peab kooli IT juht.
4.3. Salvestatud informatsioonist on lubatud koopiaid teha ainult politseil ja selleks tuleb politseiametnikul esitada kirjalik taotlus, mis registreeritakse kirjalikult videosüsteemi kohta peetavas žurnaalis.
4.4. Salvestatud materjali läbivaatamist korraldab kooli IT juht, kes omab selleks vajalikku parooli. Parooli andmine teistele isikutele on keelatud.

OTSUSTATI:
2.1 Õpetajad tutvuvad kooli kodukorra paranduste ja täiendustega ja juhinduvad alates uuest õppeaastast kasvatuslike otsuste tegemisel uuendatud kooli kodukorrast.
Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ §4

Raino Liblik       Karmen Kisel
Direktor       Protokollija


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii