Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

8. nov - Isadepäeva kontsert
21. nov - Aktiivõppepäev


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Septembrikuu tegijad 05.11
Üldtööplaan 04.11
Toitlustamine 04.11
 
Viimased pildialbumid
Isadepäeva kontsert 8. no...
Rebaste ristimise nädal 8...
11. klassi äriideede esit...
Tallinna Nobenäpp 3. mail...
Võistlusmäng Autobahn 16...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
07.11 – Liis Tisler
12.11 – Ly Melesk
20.11 – Lisann Aljaste
22.11 – Malle Trus
27.11 – Marilis Kirotar
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus


Foxacademy

Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2010/2011-5, 20. aprill 2011

Tutvu meie kooli huviringidega siin...

2010/2011-5, 20. aprill 2011

Tallinna Kuristiku Gümnaasium ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL  

20. aprill 2011, nr. 2/1-4/5
Tallinn   
Algus 14.40, lõpp 15.15
Juhatas hr Raino Liblik
Protokollis pr Karmen Kisel
Võtsid osa: Siiri Aiaste, Ruth Borovik, Viia Hang, Eha Keel, Karmen Kisel, Maie Kuusk,  Liidia Kuusksalu,  Natalja Kutshinskaja, Raino Liblik, Olga Lillemaa,  Ly Melesk, Mare Miikman, Heli Paju, Anette Puusemp, Annely Raudsepp, Niina Rekuta, Silva Rent, Toivo Susi,Valentina Tsirihhova, Kübe Tämmo, Annela Valdi, Kristi Juuse, Priit Ratassepp, Tiia Samoilov, Aire Luugus, Heli Malve, Kristi Pajur, Riina Priimägi, Esta Saula, Malle Kroon, Aire Luugus, Veinika Lemsalu, Elvi Krabi, Maire Künnap, Veiko Jõeäär, Valentina Sergejeva, Ele-Marika Sooväli, Helen Saarts, Aivar Metsaveer, Melena Schultz, Kirsti Vooglaid, Annika Nikonov, Jaan Reiners, Liisi Rannast-Kask, Militsa Starovoitova, Leho Jõeorg.

Puudusid: Kadri Haugas, Janno Isat, Annika Kongi, Mall Koppel, Tiina Liiva, Riina Raaga, Margarita Eero, Külli Ratassepp, Diana Teder, Marika Jänt, Elvi Krabi
Päevakord:
1. 6.01.2011 ja 13.01.2011 õppenõukogude otsuste ülevaatus – R.Liblik
2. Kooliarengu põhisuunad  - uue õppekava rakendumine ja hetkeseis – R.Liblik, S.Aiaste
3. Kooli komplekteerimine  2011/2012 õppeaastaks – Siiri Aiaste, Ly Melesk
4. Abiturientide 12.klassi lõpetamine ja täiendava õppetöö määramine – S. Aiaste, V. Sergejeva, O. Lillemaa

1. 6.jaanuaril 2011 ja 13.jaanuaril 2011 toimunud õppenõukogu otsuste ülevaatus
KUULATI:
R. Liblik –
Õppenõukogu 06. jaanuar 2011, nr. 2/1-4/3 otsused olid:
Seoses kokkuvõttega lapsevanemate rahulolu uuringutest ja  õpilaste küsitlusega otsustati:
1.1 Korraldada hiljemalt III veerandi lõpuks õpetajate üldkoosolek, tutvustamaks lapsevanemate ja õpilaste rahuloluküsitluste täpseid tulemusi.
Koosolekut pole hetkel kahjuks ajapuudusel veel korraldatud. Siinkohal tähelepanek, et õpetajatel ning tugipersonalil tuleb täita rahuloluuuring, mille täitmise link on edastatud töötajate mailile. Enne suvepuhkusele minekut tutvustatakse nii lastevanemate, õpilaste kui õpetajate uuringute tulemusi õpetajatele.

Seoses HEV õpilaste erisuse arvestamise võimalustega tavakoolis riikliku õppekava täitmisel tuli kinnitada tugiõppe nimekirjad teiseks poolaastaks. Otsustati:
3.1 Aineõpetajad ja klassijuhatajad teevad ettepanekud tugiõppe nimekirjade täiendamiseks hiljemalt 13. jaanuariks 2011
3.2 Teise poolaasta tugi- ja parandusõppe nimekirjade kinnitamine toimub 13 jaanuaril  õppenõukogus.
Aineõpetajad tegid nimekirjade muutmiseks ja täiendamiseks 13. jaanuariks 2011 ettepanekuid, tugiõppe nimekirjad kinnitati 13.01.2011 õppenõukogus.
Seoses muudatustega kooli kodukorras otsustati:
4.1 Kinnitada muudatustega Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi kodukord
Muudatustega kodukord kinnitati 6.01.2011 õppenõukogus. Suurimad muudatused olid seotud erinevate tugimeetmete rakendamisega probleemsete õpilaste puhul.

Õppenõukogu 13. jaanuar 2011, nr. 2/1-4/4 otsused olid:
1.1 Kinnitada tugi- ja parandusõppe nimekirjad teiseks poolaastaks
Tugi- ja parandusõppe nimekirjad kinnitati 13.01.2011 õppenõukogus.
2.1 Kinnitada 12. klassi meediaõpetuse uurimustööde teemad.
Meediaõpetuse uurimustööde teemad kinnitati 13.01.2011 õppenõukogus.

2. Kooliarengu põhisuunad  - uue õppekava rakendumine ja hetkeseis
OTSUSTATI:
2.1 Õpetajad jätkavad tööd Kuristiku Gümnaasiumi uue õppekava koostamisel silmas pidades etteantud tähtaegu.
2.2 Erinevate õppeainete ainekavade koostamise eest vastutavate pedagoogide töörühm viib läbi koosoleku hiljemalt 15. maiks.
Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ § 3 l.1

3. Kooli komplekteerimine  2011/2012 õppeaastaks – Siiri Aiaste, Ly Melesk
.

OTSUSTATI:
3.1 Jätkata tööd kümnendate klasside komplekteerimisel, kaaluda kõigi Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis õpinguid alustada soovivate potentsiaalsete õpilaskandidaatide sobivust meie kooli

4. Abiturientide 12.klassi lõpetamine ja täiendava õppetöö määramine

OTSUSTATI:
4.1 Suunata täiendavale õppetööle 8 õpilast.
Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ §5 lõige 1

4.2 Täiendavale õppetööle suunatud õpilased alustavad täiendavat õppetööd päev peale viimase eksami toimumist
Alus: Haridus- ja teadusministri 16. novembri 2006. a määrus nr 41 § 12 p 1

5. Õpilaste taotlused õppeaasta pikendamiseks
OTSUSTATI:
5.1 Võimaldada 2 õpilastele õppevõlgnevuste likvideerimiseks pikendada õppeaastat kuni 31.08.2011


Raino Liblik     Karmen Kisel
Direktor     Protokollija


Seotud lehed:
Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* "Ma usun tegutsemisse!"

* Lahkuv USA suursaadik: "Kõige rohkem jään igatsema eestlasi."

* 8.a ja 8.b hariv vaheajareis Peterburi

* Kanal 2 ja Postimees kaks kärbest ühe hoobigaVaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii