Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Algab suur juubeli viktoriin! 22.09
Pikapäevarühm 20.09
Toitlustamine 20.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
03.10 – Sirle Truu
04.10 – Maili Pallas
05.10 – Siiri Vilgats
05.10 – Olga Lillemaa
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Õppetöö » Dokumendid » Õppenõukogu protokollid » 2010/2011-8, 30. august 2011

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

2010/2011-8, 30. august 2011


Tallinna Kuristiku Gümnaasium 
ÕPPENÕUKOGU PROTOKOLL  


30. august 2011, nr. 1-4/8
Tallinn   
Algus 10.00, lõpp 12.00
Juhatas hr Raino Liblik
Protokollis pr Karmen Kisel

Päevakord:
1.          20.06.2011 ÕN otsuste ülevaatamine – Raino Liblik
2.          2010/11 õppeaasta täiendava õppetöö lõpetamine – S. Aiaste, L. Melesk
3. Kooli arengukava analüüs - R.Liblik
4. Uus õppekava - S.Aiaste
5.           A ja B võõrkeelte kinnitamine 2011/12 õppeaastaks -  S. Aiaste
6.          2011/12 õppeaasta tunniplaani kinnitamine – S.Aiaste
7.          Hariduslike erivajadustega õpilaste nimekirja kinnitamine. – S. Aiaste
8.          Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2011/12 – R. Liblik      
9. 2010/2011 õppeaasta õppe-kasvatustöö analüüs - S.Aiaste, L.Melesk

 

1. 20.06.2011 ÕN otsuste ülevaatamine

2. 2010/11 õppeaasta täiendava õppetöö lõpetamine. – S. Aiaste, klassijuhatajad

OTSUSTATI:
2.1 Viia järgmisesse klassi üle järgmised täiendava õppetöö täielikult või osaliselt mitte sooritanud õpilased.
Alus: PGS § 27, HTM 16.11.2006 nr 41§13 lõige 2
2.2 Anda 11A klassi õpilasele tervislikel põhjustel lisaaega täiendava õppetöö sooritamiseks kehalises kasvatuses kuni 2.09.2011.
2.3 Anda 10B klassi õpilasele lisaaega kuni 12.09.2011 täiendava õppetöö sooritamiseks matemaatikas ja keemias.
2. 4 Kustutada seoses edasijõudmatusega õppetöös kooli nimekirjast 11A klassi õpilane.
Alus: Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määrus nr 52 §6 l.6

3. Kooli arengukava analüüs
OTSUSTATI:
3.1 Tunnustada ja kiita heaks tööd, mis on tehtud arengukava eesmärkide, ülesannete ja tegevuste täitmiseks.

4. Uus õppekava
OTSUSTATI:
4.1 Pedagoogid tutvuvad veelkord Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi õppekava üldosaga ja teevad vajadusel parendusettepanekuid hiljemalt 10.septembriks 2011.
4.2 30.augusti seisuga kiita heaks Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi uus õppekava.
Alus: Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ § 3 l

5. A ja B võõrkeelte kinnitamine 2011/12 õppeaastaks
OTSUSTATI:
5.1 Kinnitada 2011/12 õppeaastal Kuristiku Gümnaasiumis a-võõrkeeleks inglise keel ja b-võõrkeeleks vene keel.

6. 2011/12 õppeaasta tunniplaani kinnitamine
OTSUSTATI:
6.1 Kinnitada Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi tunniplaan 2011/12 õppeaastaks 31. augustil 2011. Tunniplaan on kõigile kättesaadav veebiaadressil: www.kuristiku.ee/tp

7. Hariduslike erivajadustega õpilaste nimekirja kinnitamine. – S. Aiaste
OTSUSTATI:
7.1 Kinnitada parandusõppes osalevate õpilaste nimekiri (Lisa1, lisatud protokollile)
Alus: PGS § 15, HTM 02.06.1999 nr 34

8. Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2011/12 – R. Liblik
OTSUSTATI:
8.1 Kuristiku Gümnaasiumi üldtööplaan 2011/12 on läbi arutatud ning heaks kiidetud ja kehtestatakse ainekomisjonide lõplike andmete saamisel hiljemalt 20.09.2011
Alus: HTM 16.05.2007 nr 42

9.2010/2011 õppeaasta õppe-kasvatustöö analüüs

OTSUSTATI:
9.1 Tunnistada kooli õppe-kasvatustöö 2010/11 õppeaastal heaks
9.2 Jätkata parandus- ja tugiõpet põhikooliõpilaste õpiedukuse tagamisel
9.3 Jätkata tööd õpilaste ettevalmistamisel aineolümpiaadideks ja erinevateks ainevõistlusteks
Alus: HTM 20.12.2007 määrus nr 81 „Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord“ §2 l. 1

 

 

Raino Liblik       Karmen Kisel
Direktor       Protokollija


 


Seotud lehed:
Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii