Tallinna Kuristiku Gümnaasium english russian  

Sündmused

23.-27. sept – Spordinädal
30. sept – Teadlaste päev
4. okt – Õpetajate päev
19. okt – Kooli juubel 35
        Tule kohale!


Vaata meie koolilehte
       DigiKresku

Viimati muudetud
Tööde vormistamine 16.09
Tulemas on teadlaste päev Kuristikus 13.09
Medaliga lõpetanud 13.09
 
Viimased pildialbumid
Aktused 11. juunil 2019
Koolibändide volbrijämm ...
Kiirkirjutamise võistlus ...
Õpilasfirmade laat 11. ap...
Raamatukogubuss ja kaitset...
 
KiirviitedKalenderOutlook.com/
kuristiku.ee

Kuristiku Intra

Loov- ja uurimistööde keskkond
uta.kuristiku.ee

E-raamatukogu

 
Õpetajate sünnipäevad
20.09 – Laura-Maria Riisalu
21.09 – Anu Karavajeva
24.09 – Veinika Lemsalu
24.09 – Peeter Podelsky
29.09 – Jelena Domnina
01.10 – Eha Keel
 
kuristiku.ee soovitab

Kuristiku
õpetajate blogi


Kuristiku
aktiivõppepäevade
blogi


Kuristiku
haridustehnoloog
soovitab


Kuristiku
klassiõpetajate
koduleht


Kuristiku
kehalise kasvatuse
koduleht


TKG koolileht Kresku

Tallinna
Koolijuhtide Ühendus
Õpetaja.eu

Eesti 100 tamme

Foxacademy

Berit kontsert
Märka ja aita

Lastefond
Aiesec


Kiida õpetajat!SA Innove
Eksamikeskus


Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Lasnamäe
Linnaosa Valitsus

Tallinna Haridusamet

Kooli Tervishoid

Meie oleme:

Tervist edendav kool


Esileht » Teave » Infovoldik

Tule meie kooli õppima! Loe vastuvõtu kohta lähemalt...

Infovoldik

Majanduslike raskustega lastega peredel vajadusel pöörduda

Tallinna linna lastekaitse vastutavate ametnike poole:
Pirita Linnaosa Valitsus, Merivälja tee 24 – lastekaitse vanemspetsialist Marje Võsa tel: 645 7621
Haabersti Linnaosa Valitsus, Ehitajate tee 109a – lastekaitse peaspetsialist Aasa Rohtla : 6404804
Nõmme Linnaosa Valitsus, Nõmme-Kase 12  – lastekaitse peaspetsialist Kati Valma: 645 7382
Mustamäe LOV, Tammsaare tee 135 – lastekaitse sektori juhataja Karin Kuslap 645 7558
Kristiine Linnaosa Valitsus, Tulika 33B – lastekaitse peaspetsialist: Anne Sundja 645 7147
Tallinna Kesklinna Valitsus, Pärnu mnt 9 - lastekaitse peaspetsialist: Ülle Laidvee 645 7846
Põhja-Tallinna Valitsus, Kotzebue 2 – juhtivspetsialist Katrin Laur tel: 6457 075

Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Punane 16 tel. 6457 071:
Lastekaitse spetsialist Tiia Mihkels tel: 645 7737,
Lastekaitse spetsialist Jesper Parve tel: 6457779
Lastekaitse spetsialist Natalie Metus tel: 6457709
Lastekaitse spetsialist Tiia Tõll tel: 6457762
Lastekaitse spetsialist Eva Vau tel: 6457768
Lastekaitse spetsialist Kristiina Keerd tel: 6457757
Lastekaitse spetsialist Olga Zuravljova tel: 6457 776
Lastekaitse spetsialist Natalia Rahhanskaja tel: 6457 728
Lastekaitse spetsialist Tatjana Martens tel: 6457 776

Riideabi
Kodutute rehabilitatsioonikeskuses aadressil Suur Sõjamäe 6a , E-R 9-17
Päästearmee Lootuse Maja – Laevastiku 1a E, K, R 12-16.30
Juriidiline nõustamine
Tallinna LOV Vabaduse väljak 7
SA Õigusteenuste Büroo, Köleri 8, tel: 6015 120
Võlanõustamine
Tuulemaa 6, info ja registr.: 666 0886

Varjupaigad täiskasvanutele:
MTÜ ARE Kauge 4, tel: 655 9529
MTÜ Jumala Laegas Pühavaimu 4
Öömaja Mustamäel, Akadeemia tee 48 tel: 880 2454
MTÜ Tallinna Hoolekande Keskus
Öömaja Põhja-Tallinnas Alasi 8 tel: 662 6589

Varjupaigad lastele:
Tallinna Laste Turvakeskuse Lilleküla keskus Paldiski mnt 51, Tel: 660 8060
Väikelaste turvakodu Sõpruse pst. 248, tel: 652 4695
Tallinna Lastekodu Laste Turvakodu Maleva 16, 668 4759

Õpiraskustes olevate õpilaste puhul pöörduda Tallinna laste nõustamiskomisjoni

Nõustamiskomisjoni ülesanded:
• soovitada eelkooliealistele lastele võimetekohane õppe- kasvatustöö kava, sobitus- või erirühm;
• otsustada koolikohustuse täitmise edasilükkamine, soovitades arengut võimaldava õppekava kuni kooliminekuni;
• soovitada jätkata õpinguid üldklassi tingimustes, näidates ära õpiabi vajaduse ja suuna;
• soovitada õpilasele võimetekohane õppekava ja/või eriklass;
• soovitada rakendada õpilasele koduõpet tervislikel põhjustel;
• nõustada lapsevanemaid sobiva haridusasutuse leidmisel.

Nõustamiskomisjoni õigused:
• saata puudulikult koostatud dokumendid tagasi täiendamiseks;
• saada komisjoni tegevuseks vajalikku infot haridusasutustelt, eriarstidelt, perearstidelt, lastekodudest;
• erivajadusega last täiendavalt uurida ning saata laps lapsevanema nõusolekul täiendavatele statsionaarsetele uuringutele.
Nõustamiskomisjoni kontaktid: Tallinna laste nõustamiskomisjon E. Vilde tee 120. Tel: 6542052, faks: 6542052, e-post: noustamiskomisjon@tln.edu.ee

Urve Raudsepp-Alt, peaspetsialist, Tallinna Haridusamet
Urve.Raudsepp-Alt[ät]tallinnlv.ee
Tel 6404657

Nõustamiskomisjoni koosseis:
Esimees: Urve Raudsepp-Alt, logopeed-eripedagoog, linnavalitsuse esindaja
Liikmed: Liilia Tkatš, psühholoog, Riin Naestema, logopeed-eripedagoog, Marika Leemet, eripedagoog.
Sekretär: Eeva Laul, logopeed

Sobiva õppimisvõimaluse soovitamine
Erivajadustega õpilasele sobiva õppimisvõimaluse soovitab nõustamiskomisjon. Nõustamiskomisjoni suunamist reguleerib Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010 määrusega nr 50 kinnitatud  Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord.
Taotlus nõustamiskomisjonile soovituse saamiseks esitatakse:
1) haridusliku erivajadusega isiku sobitus- või erirühma vastuvõtmiseks;
2) haridusliku erivajadusega isiku arendamiseks vajalike tingimuste rakendamiseks koolieelse lasteasutuse sobitus- või erirühmas ;
3) õpilasele lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppe kohaldamiseks;
4) individuaalse õppekavaga riiklikus õppekavas sätestatud taotletavate õpitulemuste asendamiseks või vähendamiseks, kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamiseks;
5) õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamiseks;
6) «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 51 lõike 1 punktides 5–12 sätestatud klassi või rühma tingimustes õppe rakendamiseks või vastava klassi, rühma või õpilasele sobiva kooli leidmiseks;
7) hariduslike erivajadustega õpilasi kaasava õppe jaoks vajalike tingimuste loomiseks ja rakendamiseks koolis;
8) koolikohustuslikule õpilasele mittestatsionaarse õppevormi rakendamiseks;
9) ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamiseks;
10) koolikohustusliku lapse arengust ja terviseseisundist tulenevalt koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks ühe õppeaasta võrra;
11) alla seitsmeaastase isiku kooli vastuvõtmiseks.

Taotlus esitatakse õpilase või lapse elukohajärgsele, kooli või koolieelse lasteasutuse puhul nende asukohajärgsele maavanema moodustatud nõustamiskomisjonile või linnavalitsuse moodustatud nõustamiskomisjonile, kui asukohajärgse maavanema nõusolekul on linnavalitsus moodustanud linna nõustamiskomisjonile.

Tallinna Linnavalitsus on moodustanud Laste nõustamiskomisjoni.
Laste nõustamiskomisjonile esitatakse järgmised dokumendid:
• taotlus;
• lapse isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte;
• vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte (kui taotleja on lapsevanem);
• lapsevanema haridusasutusele esitatud avalduse koopia või kirjalik nõusolek komisjoni pöördumiseks, mis sisaldab ka lapsevanema kontaktandmeid (kui taotlejaks on kooli või lasteaia direktor);
• õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart;
• õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakiri;
• perearsti hinnang;
• rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
• eriarsti hinnang (komisjoni nõudel);
• muu spetsialisti hinnang (komisjoni nõudel)

Erispetsialistide tõendeid on võimalik komisjonile esitada vaid paberkandjal.

Paberkandjal dokumente saab esitada Tallinna Haridusameti sekretariaati (Estonia pst 5A III korrus) või nõustajaga eelneval kokkuleppel komisjoni ruumides E. Vilde tee 120.

Kontaktisikud:

Urve Raudsepp-Alt
Tel: 640 4657, e-post: Urve.Raudsepp-Alt@ tallinnlv.ee

Milena Pogodajeva
Esmaspäeviti 15.00-18.00 E. Vilde tee 120
Tel: 6542052

Eeva Laul
Reedeti 9.00-12.00 E. Vilde tee 120
Tel: 6542052
e-post: noustamiskomisjon[ät]tln.edu.ee

Alaealiste komisjonide poolt rakendatavad mõjutusvahendid

• hoiatus;
• koolikorralduslikud mõjutusvahendid;
• vestlusele suunamine psühholoogi, narkoloogi, sotsiaaltöötaja või muu spetsialisti juurde
lepitamine;
• kohustus elada vanema, kasuvanema, eestkostja või perekonnas hooldaja juures või lastekodus;
üldkasulik töö;
• käendus;
• noorte-või sotsiaalprogrammides või ravikuurides osalemine;
• kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine.

Taotluse esitamine

Taotlus alaealise õigustikkumise asja arutamiseks alaealiste komisjonile võivad esitada: 
• alaealise seaduslik esindaja
• politseiametnik
• kooli esindaja
• lastekaitseametnik
• sotsiaalametnik
• kohtunik
• prokurör
• keskkonnajärelevalve asutuse ametnik

Taotlus esitatakse kirjalikult ning selles märgitakse: 
• iseloomustus alaealise kohta
• alaealise ees-ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, alaline elukoht, õppeasutus või töökoht;
• õigusrikkumise fakt
• taotluse esitaja nimi, postiaadress, töökoht ja amet

Alaealiste komisjonide esindajad linnaosade kaupa:
Pirita Monika Siemann esimees, Külli Tatter sekretär, tel: 645 7617
Haabersti Gennadi Vihman esimees tel: 694 3217, 640 4810
Kesklinn Kristjan Saar esimees tel: 645 7260, Kati Kütt sekretär 645 7857      
Kristiine Ester Põiklik esimees tel: 645 7105, Maris Raudam sekretär 645 7122
Lasnamäe Eve Annus esimees, tel: 645 7719, Inga Demidova sekretär 645 7773
Mustamäe Tiiu Polli esimees tel: 645 7547  Kristi Soopalu  sekretär 645 7547
Nõmme  Monica Rand esimees tel: 645 7301 Erika Padrik  sekretär  645 7301
Põhja-Tallinn Heidi Tammik  esimees  645 7013

Tallinna linnaosade alaealiste komisjonide tööd koordineerib Tallinna Haridusameti koolivälise töö osakonna vanemspetsialist Urmas Sadam, tel: 640 4980  640 4980, e-post: urmas.sadam[ät]tallinnlv.ee
Kõik info, mis puudutab koolikohustuse mittetäitmist, edastab kool erinoorsootöö spetsialistile: Anneli Kunimägi tel.: 645 7716 Lasnamäe LOV, Punane 16.

Taotlus tuleb täita ja kaasa saata kõik dokumendid mis seal nõutud on (koopiad õppenõukogu protokollidest, ümarlaudadest ja vestlustest, allkirjastatud kõigi osalejate poolt, e-kooli väljavõte jne), on vajalik näidata milliseid meetmeid on rakendanud kool (PGS § 58) ja milliseid tulemusi see andnud on. Kui kool omalt poolt meetmeid rakendanud ei ole, taotlust vastu ei võeta, kool on kohustatud seadusest tulenevalt (PGS § 12) meetmeid rakendama ja alles siis kui need tulemusi ei anna pöörduma omavalitsuse poole.Uued tööpakkumised    Koolivorm 1.-6. kl   
Õpilaspileti tellimine   
Vastuvõtt kooli!   
Teated

DigiKresku uued lood

* Kummardus bändile Bravo

* Muutus algab minust!

* "Tehke seda, milles päriselt head olete!"

* Miks ja kuidas hoida eesti keelt?

* Artikli kirjutamine Vikipeediasse - see on imelihtne?!Vaata ja loe meie koolilehte: kresku.kuristiku.ee


Söökla menüü


SpordiedetabelKuristiku GÜmnaasium | www.kuristiku.ee | 2001-2015 | web | Etomite
 
in English po russkii